Комисия по международно сътрудничество и туризъм, европейски програми и проекти

Заседания: 

Председател:

 • Екатерина Йорданова

Зам.-председатели: 

 • Борис Петров
 • Николай Николов

Членове:

 • Диян Стаматов
 • Миглена Атанасова
 • Владимир Митов
 • Марта Георгиева
 • Иво Божков
 • Владимир Данев

Външни експерти:

 • Любомир Дренски
 • Антоанета Стоименова
 • Росица Арнаудова
 • Филип Анастасов
 • Николай Маринов

 

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Йоанна Цанкова, тел.: 9377 599

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за работа на ПК по международно сътрудничество и туризъм, европейски програми и проекти към СОС за мандат 2019 -2023 г.

Протоколи от заседанията на постоянната комисия по международно сътрудничество и туризъм, европейски програми и проекти

ДНЕВЕН РЕД

 

на редовното заседание, което ще се проведе на

05.07.2022г./вторник/,

15:30 часа, ул. „Московска 33“ -зала № 2, както и на  фейсбук страницата на СОС 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: y.tsankova@sofia.bg

 

Т.1


Доклад вх. № СОА22-ВК66-7068/29.06.2022 г. относно обявяване на класиране и финансиране на проектни предложения по Програма „Европа“ 2022 на Столична община.

Екатерина Йорданова, Борис Петров, Николай Николов- общински съветници

Т.2

Разни