Постоянна комисия по европейски програми, проекти и международно сътрудничество

Заседания: сряда от 15:00 часа
     зала № 2, ет. 2, ул. "Московска" № 33.

Председател: Ирина Иванова Йорданова

Зам.-председатели: 
     1. Михаела Атанасова Иванова
     2. Станчо Цветанов Станков

Членове:

Външни експерти:

  • Марина Стефанова Белчева
  • Атанаска Асенова Лингорска
  • Цветомира Георгиева Георгиева
  • Цецка Георгиева Бачкова

Експерт в дирекция “Секретариат на Столичния общински съвет”Емилия Стамболова, тел.: 9377 384

 

НА 12.12.2018 г. комисията няма да заседава