ПЕТКО ЕМИЛОВ ДИМИТРОВ

Общински съветник от ПГ "БСП за България"
 

 

ДАТА НА РАЖДАНЕ: 20.07.1992 г.

МЕСТОРОЖДЕНИЕ: гр. София

ОБРАЗОВАНИЕ: Висше


МАНДАТИ КАТО ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК: 2019 - 2023


УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА СОС:

  • ПК по финанси и бюджет (Член)
  • ПК за децата, младежта и спорта (Член)