Орлин Вилхелм Иванов

Роден е на 29.03.1962 в гр. София.
Висшето си образование завършва в СУ “Св. Климент Охридски" със специалност "Право".

Член на политическа партия ГЕРБ.

Председател на постоянната комисия по местно самоуправление и нормативна уредба.

Член на постоянната комисия по финанси и бюджет.

Приемно време
Всеки втори и четвърти вторник от 14.30 часа на ул. "Московска" 33.