Орлин Иванов Алексиев

Роден е на 19.02.1967 г.

Висшето си образование завършва през 2006 г. в Югозападния университет "Неофит Рилски" със специалност "Право".

Член на политическа партия ГЕРБ.

Председател на постоянната комисия по финанси и бюджет.

Член на постоянната комисия по икономика и собственост.

Приемно време
Всяка сряда от 14.00 до 16.00 часа в район "Студентски"