Нина Вълчева Чанева

Родена е на 14.02.1956 г. в град Разград.
Висшето си образование завършва през 1986 г. в Шуменския университет със специалност "Математика". През 2002 г. придобива квалификация "Директор-обучител" по програма на МОН и Френския културен институт, а през 2006 г. завършва "Менижмънт в образованието" по проект на МОН, Гьоте институт и Културконтакт - Австрия. Към НИОД през 2008 г. специализира "Управление на училището, Управление на проекти, Управление на делегирани бюджети", а към МОН през 2010 г. - "Стратегии за развитие на учебно заведение".

Член на политическа партия ГЕРБ.

Член е на постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие; на постоянната комисия за децата, младежта и спорта; на постоянната комисия по европейски програми, проекти и международно сътрудничество.

Приемно време
Всеки първи вторник от 16.00 до 17.30 часа в районна администрация "Слатина". Всеки трети четвъртък от 17.00 до 18.30 часа в клуб на ПП ГЕРБ "Слатина".