Николай Толчев Толчев

Роден е на 20.01.1961 в град София.

Член на групата на Реформаторски блок - София.

Член на постоянната комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране; на постоянната комисия по обществен ред и сигурност; на комисията, съгласно Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Приемно време
Всеки втори понеделник на месеца от 18.00 часа в клуб на РБ на бул. "Христо Ботев" 136.