Николай Янков Пехливанов

Заместник-председател на Столичен общински съвет

Строителен инженер. Завършва висше образование със специалност ПГС в "УАСГ" София. Народен представител в 41-то Народно събрание

Член на политическа партия "Атака".

Член на постоянната комисия по устройство на територията, архитектура, достъпна среда и жилищна политика.

Член на постоянната комисия по финанси и бюджет.

Приемно време
Всеки четвъртък от 17.00 часа на ул. "Врабча" 1.