Николай Асенов Стойнев

Заместник-председател на Столичен общински съвет

Роден на 06.12.1969 г.
Магистър по икономика от УНСС - София, биохимия и микробиология от СУ "Св. Климент Охридски". Допълнителни квалификации: по Обществени поръчки към "Център за обществени поръчки"; по Политически мениджмънт към БУП, НБУ; от Летен университет по демокрация, Страсбург към Съвета на Европа.

Зам.-председател на политическа група ГЕРБ.

Председател на постоянната комисия по икономика и собственост.

Член на постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори.