05.02.2016
Доклад и проект на решение от Малина Едрева - председател на ПК по образование, култура, наука и културно многообразие, Прошко Прошков и Симеон Славчев - общински съветнци за поставяне на паметник
...

01.02.2016
Становища от заседание проведено на 14.01.2016 г. на Експертно-художествения съвет, назначен със заповед № СО15-РД-09-01-305/04.09.2015 г. на кмета на Столична община
...

20.11.2015
Публично обсъждане на проекта за бюджет на Столична община за 2016г.
...

17.11.2015
Постъпили предложения за паметници и паметни плочи, становища на Експертно-художествения съвет
...

16.11.2015
Доклад относно допълнение на Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Столична община
Внесен от д-р Тодор Чобанов ...

16.11.2015
Доклад относно дейностите по събиране, извозване, обезвреждане на битови отпадъци и размера на такса за 2016
Внесен от Мария Бояджийска и Дончо Барбалов зам.-кметове на СО ...

16.11.2015
Доклад и проект на решение от д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на СО, относно приемане на изменение и допълнение на Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Столична община
...

12.11.2015
Доклад относно изменение и допълнение на Наредба за именуване и преименуване на общински обекти
Внесен от д-р Тодор Чобанов – зам. кмет на Столична община ...

10.11.2015
Свикване на първо заседание на новоизбрания Столичен общински съвет
Заповед на Областен управител на област София за свикване на първо заседание ...