26.02.2016
Обява за процедура за публичен подбор за избор на членове на Съвета на директорите на общински търговски дружества
...

26.02.2016
Обява на Столичен общински съвет на конкурс за избор на управители на лечебни заведения - еднолични общински търговски дружества с ограничена отговорност
...

26.02.2016
Обява на Столичен общински съвет на конкурс за избор на управители на лечебни заведения - еднолични общински търговски дружества с ограничена отговорност
...

19.02.2016
Информационни дни по Програма Европа 2016
...

15.02.2016
Стартира процедурата за кандидатстване с проектни предложения по Програма Европа 2016
...

05.02.2016
Доклад и проект на решение от Малина Едрева - председател на ПК по образование, култура, наука и културно многообразие, Прошко Прошков и Симеон Славчев - общински съветнци за поставяне на паметник
...

01.02.2016
Становища от заседание проведено на 14.01.2016 г. на Експертно-художествения съвет, назначен със заповед № СО15-РД-09-01-305/04.09.2015 г. на кмета на Столична община
...

20.11.2015
Публично обсъждане на проекта за бюджет на Столична община за 2016г.
...

17.11.2015
Постъпили предложения за паметници и паметни плочи, становища на Експертно-художествения съвет
...

10.11.2015
Свикване на първо заседание на новоизбрания Столичен общински съвет
Заповед на Областен управител на област София за свикване на първо заседание ...