19.09.2016
Връчиха отличията на Столична община
На 17 септември 2016 г. на тържествена сесия на Столичен общински съвет председателят на СОС Елен Герджиков връчи отличията на София. ...

08.09.2016
Постъпили предложения за паметници и паметни плочи
...

29.08.2016
Обява за конкурс за избор на изпълнителни директори на лечебни заведения - общински еднолични акционерни дружества
...

26.08.2016
Обява за конкурс за избор на управители на лечебни заведения - еднолични общински търговски дружества с ограничена отговорност
...

18.08.2016
Обява за процедура за публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на „Столичен Автотранспорт” ЕАД и „Столичен Електротранспорт” ЕАД
...

08.07.2016
Постъпили предложения за паметници и паметни плочи
...

06.07.2016
Доклад и проект за решение от Карлос Арналдо Контрера-общ. съветник и Димитър Борисов Антов-общ. съветник относно поставяне на паметник на поета Николай Кънчев
...

16.06.2016
Доклад и проект на решение от д-р Тодор Чобанов - зам.-кмет на Столична община и Дончо Барбалов - зам.-кмет на Столична община
...

13.05.2016
Постъпили предложения за паметници и паметни плочи
...

12.05.2016
Обява за процедура за публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на „Център за градска мобилност" ЕАД, ЕИК202218735
...