01.04.2017
Нов електронен портал на София
...

28.03.2017
Стартиране на процедура за събиране на подписи за провеждане на местен референдум на територията на район Младост в Столична община
...

01.03.2017
Столичният общински съвет oбявява процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Специализиран наказателен съд за мандат 2017-2020 год.
...

01.03.2017
Столичният общински съвет обявява процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Софийски градски съд за мандат 2017-2020 год.
...

01.02.2017
Годишен отчет за дейността на обществения посредник на територията на Столична община през 2016 г.
...

01.02.2017
Временна комисия за провеждане на процедура по подбор на кандидати за съдебни заседатели към Специализиран наказателен съд за мандат 2017-2020 г.
...

27.01.2017
Столичният общински съвет прие бюджета на София за 2017 година
...

18.01.2017
Приемане на нов правилник за организацията и дейността на "Общински съвет по наркотични вещества - София"
...

17.01.2017
Конкурс за избор на изпълнителен директор на„Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Света София“ ЕАД
...

10.01.2017
Постъпили предложения за паметници и паметни плочи
становища на Експертно-художествения съвет на заседание от 15.12.2016 г. ...