05.04.2017
Изменение на Правилник за устройството, организацията и дейността в Общински културен институт Дом на културата „Искър” и изменение на Правила за допълнително възнаграждение на персонала
...

04.04.2017
Временна комисия за провеждане на процедура по подбор на кандидати за съдебни заседатели към Софийски градски съд за мандат 2017-2020 г.
...

04.04.2017
Временна комисия за провеждане на процедура по подбор на кандидати за съдебни заседатели към Софийски градски съд за мандат 2017-2020 г.- втора част
...

04.04.2017
Временна комисия за провеждане на процедура по подбор на кандидати за съдебни заседатели към Софийски градски съд за мандат 2017-2020 г. - първа част
...

01.04.2017
Нов електронен портал на София
...

28.03.2017
Стартиране на процедура за събиране на подписи за провеждане на местен референдум на територията на район Младост в Столична община
...

01.03.2017
Столичният общински съвет oбявява процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Специализиран наказателен съд за мандат 2017-2020 год.
...

01.03.2017
Столичният общински съвет обявява процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Софийски градски съд за мандат 2017-2020 год.
...

01.02.2017
Годишен отчет за дейността на обществения посредник на територията на Столична община през 2016 г.
...

01.02.2017
Временна комисия за провеждане на процедура по подбор на кандидати за съдебни заседатели към Специализиран наказателен съд за мандат 2017-2020 г.
...