15.03.2019
Cтановища относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи от заседание на Експертно-художествения съвет – от 08.03.2019 г.
...

07.02.2019
Годишен отчет за дейността на обществения посредник на територията на Столична община през 2018 г.
...

21.01.2019
Столичният общински съвет обявява конкурс за избор на контрольор на „Диагностично-консултативен център XXV – София” ЕООД – общинско лечебно заведение – еднолично дружество с ограничена отговорност
...

13.12.2018
Cтановища относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи от заседание на Експертно-художествения съвет на 30.11.2018 г.
...

08.11.2018
Доклад на водеща комисия от ПК по местно самоуправление и нормативна уредба относно приемане на становище и проект за решение за провеждане на местен референдум на територията на Столична община
...

07.11.2018
Cтановища относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи от заседание на Експертно-художествения съвет – от 19.10.2018 г.
...

03.08.2018
Постъпили предложения за паметници и паметни плочи, становища на Експертно-художествения съвет на заседание от 05.07.2018 г.
...

27.06.2018
Столичният общински съвет обявява конкурс за избор на контрольори на следните общински лечебни заведения – еднолични дружества с ограничена отговорност
...

20.06.2018
Постъпили предложения за паметници и паметни плочи, становища на Експертно-художествения съвет на заседание от 17.05.2018 г.
...

19.06.2018
Публикуване на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ
Подготвя се публикуването на подадените декларации по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество ...