22.07.2019
Cтановища относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи от заседание на Експертно-художествения съвет – от 15.07.2019 г.
...

28.06.2019
Cтановища относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи от заседание на Експертно-художествения съвет – от 27.06.2019 г.
...

28.06.2019
Cтановища относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи от заседание на Експертно-художествения съвет – от 18.06.2019 г.
...

27.06.2019
Столичният общински съвет обявява конкурс за избор на обществен посредник на територията на СО
Документите се подават в деловодството, ул. “Московска“ 33 в 30-дневен срок от публикуване на обявата ...

19.06.2019
Cтановища относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи от заседание на Експертно-художествения съвет – от 13.06.2019 г.
...

10.06.2019
Столичният общински съвет обявява конкурс за избор на управители на общински лечебни заведения - еднолични дружества с ограничена отговорност
...

15.05.2019
Cтановища относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи от заседание на Експертно-художествения съвет – от 10.05.2019 г.
...

09.05.2019
Столичният общински съвет обявява конкурс за избор на управители на следните общински лечебни заведения за извънболнична помощ - еднолични дружества с ограничена отговорност
...

08.05.2019
Столичният общински съвет обявява конкурс за избор на управители на общински лечебни заведения за болнична помощ - еднолични дружества с ограничена отговорност
...

07.05.2019
Столичният общински съвет обявява конкурс за избор на изпълнителни директори на лечебни заведения за болнична помощ – общински еднолични акционерни дружества
...