10.06.2019
Столичният общински съвет обявява конкурс за избор на управители на общински лечебни заведения - еднолични дружества с ограничена отговорност
...

15.05.2019
Cтановища относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи от заседание на Експертно-художествения съвет – от 10.05.2019 г.
...

09.05.2019
Столичният общински съвет обявява конкурс за избор на управители на следните общински лечебни заведения за извънболнична помощ - еднолични дружества с ограничена отговорност
...

08.05.2019
Столичният общински съвет обявява конкурс за избор на управители на общински лечебни заведения за болнична помощ - еднолични дружества с ограничена отговорност
...

07.05.2019
Столичният общински съвет обявява конкурс за избор на изпълнителни директори на лечебни заведения за болнична помощ – общински еднолични акционерни дружества
...

15.03.2019
Cтановища относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи от заседание на Експертно-художествения съвет – от 08.03.2019 г.
...

07.02.2019
Годишен отчет за дейността на обществения посредник на територията на Столична община през 2018 г.
...

21.01.2019
Столичният общински съвет обявява конкурс за избор на контрольор на „Диагностично-консултативен център XXV – София” ЕООД – общинско лечебно заведение – еднолично дружество с ограничена отговорност
...

13.12.2018
Cтановища относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи от заседание на Експертно-художествения съвет на 30.11.2018 г.
...

08.11.2018
Доклад на водеща комисия от ПК по местно самоуправление и нормативна уредба относно приемане на становище и проект за решение за провеждане на местен референдум на територията на Столична община
...