22.01.2013
Доклад и проект за решение относно въведен режим за почасово платено паркиране "зелена зона" в локалното платно на бул. "Евлоги Георгиев" № 99А
...

19.12.2012
Столична програма „Култура” - 2013 г.
...

22.11.2012
Оперативна работна програма на Столичния общински свет
...

19.11.2012
Доклад относно План-сметка за дейностите, свързани с битовите отпадъци и за поддържане на чистотата за 2013 г.
...

16.11.2012
Обява за избор на изпълнителни директори на лечебни заведения (общински ЕАД и ЕООД)
...

14.11.2012
Доклад и проект за решение относно приемане на Общинска строителна програма за 2012 г., актуализирана към м. октомври
...

31.10.2012
Обява за процедура за публичен подбор за избор на управители / член на съвета на директорите на общински търговски дружества
...

18.10.2012
Доклад и проект за решение относно закриване на "Парк-музей Врана" и изменение на Правилника за организацията на дейността на ОП "Паркове и градски градини"
...

28.09.2012
Обява относно конкурс за избор на управители на лечебни заведения - еднолични общински търговски дружества
...

27.08.2012
Доклад и проект за решение относно отмяна на Решение № 148 от 22.03.2012 на СОС
...