31.07.2013
Обява за конкурс за публичен подбор на изпълнителен директор на „Втора САГБАЛ – Шейново” ЕАД
...

24.07.2013
Покана за участие в извънредно заседание
...

11.07.2013
Обява за публичен подбор за избор на управители / членове на съвета на директорите на общински търговски дружества
...

24.06.2013
Обява за конкурс за избор на управител на "ДКЦ 5 - София" ЕООД
...

27.03.2013
Информационен ден по Програма Европа за 2013 г.
...

21.03.2013
Доклад за създаване на Общинско предприятие „Столично предприятие за третиране на отпадъци“
...

14.03.2013
Приемане на проектни предложения по Програма Европа 2013
...

07.03.2013
Обява за процедура за публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на „Софийски имоти” ЕАД
...

25.02.2013
Доклад и проект за решение за приемане на бюджетна прогноза на Столична община за периода 2014 - 2016 г. в частта за местните приходи и разходи за местни дейности
...

08.02.2013
Обява за конкурси за възлагане на управлението на "Център за психично здраве „Проф. Н. Шипковенски“ ЕООД и "Център за кожно-венерически заболявания" ЕООД
...