24.07.2012
Стратегия за развитие на културата в София 2012 - 2020
...

06.07.2012
Обява за процедура за публичен подбор за избор на членове на съветите на директорите на „Лозана” ЕАД, „Спортна София - 2000” ЕАД и „Галатея 2002” ЕАД
...

06.07.2012
Обява за конкурс за публичен подбор на изпълнителни директори на лечебни заведения - еднолични общински търговски дружества
...

27.04.2012
Проект на програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта
...

09.04.2012
Приемане на проектни предложения по Програма Европа на Столична община
...

03.04.2012
Проект на програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Столична община 2012 - 2016 г.
...

03.04.2012
Отчетен доклад относно дейностите, свързани с осигуряването на обществения ред и сигурността в град София
...

22.03.2012
Обява за конкурс за избор на управители на лечебни заведения - еднолични общински търговски дружества
...

29.02.2012
Обява за конкурс за публичен подбор на членове на съветите на директорите на общински търговски дружества
...

21.02.2012
Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Столичната община за 2012 година
...