16.11.2015
Доклад относно допълнение на Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Столична община
Внесен от д-р Тодор Чобанов ...

12.11.2015
Доклад относно изменение и допълнение на Наредба за именуване и преименуване на общински обекти
Внесен от д-р Тодор Чобанов – зам. кмет на Столична община ...

03.04.2015
Одобрени за финансиране поректи по Програма Европа на Столична община за 2015 г.
...

16.02.2015
Информационни дни по процедурата за кандидатстване по Програма Европа на СО за 2015 г.
...

06.02.2015
Приемане на проектни предложения по Програма Европа 2015
...

18.12.2014
Обява за процедура за публичен подбор за избор на членове на Съвета на директорите на „Егида - София” ЕАД
...

12.12.2014
Обява за процедура за публичен подбор за избор на Обществени посредници (омбудсмани) на Топлофикация София ЕАД
...

11.12.2014
Доклад и проект за решение за приемане на Правилник за устройството и дейността на ОКИ Галерия - музей „Дечко Узунов” и увеличаване на числеността на персонала
...

08.12.2014
Обява във връзка с Решение № 799 по протокол № 72 от 04.12.2014 г. на СОС за увеличаване състава на Творческия съвет на Столичната програма „Култура“
...

28.11.2014
Доклад и проект за решение относно План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и размера на такса битови отпадъци за 2015
...