29.08.2016
Обява за конкурс за избор на изпълнителни директори на лечебни заведения - общински еднолични акционерни дружества
...

26.08.2016
Обява за конкурс за избор на управители на лечебни заведения - еднолични общински търговски дружества с ограничена отговорност
...

18.08.2016
Обява за процедура за публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на „Столичен Автотранспорт” ЕАД и „Столичен Електротранспорт” ЕАД
...

08.07.2016
Постъпили предложения за паметници и паметни плочи
...

06.07.2016
Доклад и проект за решение от Карлос Арналдо Контрера-общ. съветник и Димитър Борисов Антов-общ. съветник относно поставяне на паметник на поета Николай Кънчев
...

13.05.2016
Постъпили предложения за паметници и паметни плочи
...