17.01.2017
Конкурс за избор на изпълнителен директор на„Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Света София“ ЕАД
...

10.01.2017
Постъпили предложения за паметници и паметни плочи
становища на Експертно-художествения съвет на заседание от 15.12.2016 г. ...

30.12.2016
Обявява за процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Софийски градски съд за мандат 2017-2020 год.
...

30.12.2016
Обявява за процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Специализиран наказателен съд за мандат 2017-2020 год.
...

09.12.2016
Обява за процедура за публичен подбор за избор управител на „Софинвест” ЕООД, ЕИК 121359317 и управител на „Географска информационна система – София ” ЕООД, ЕИК 000656403
...

09.12.2016
Обява за процедура за публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, ЕИК 121411430
...