09.04.2020
Удължаване на срока за прием на документи на кандидати за съдебни заседатели към Софийски районен съд за мандат 2020 – 2024 год.
...

10.03.2020
Cтановища относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи от заседание на Експертно-художествения съвет – от 18.02.2020 г.
...

27.02.2020
СОС обявява процедура за определяне на кандидати за съдебни заседатели към Софийски районен съд за мандат 2020 – 2024 год.
...

18.02.2020
Годишен отчет за дейността на обществения посредник на територията на Столична община през 2019 г.
...

28.11.2019
Покана до общинските съветници за подаване на декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ пред Комисията съгласно ЗПКОНПИ към СОС в срок до 12.12.2019 г.
...

22.11.2019
Съобщение за открито заседание на работната група, създадена с решение № 6 от 19.11.2019 г., за разглеждане на писмени предложения за промени в действащия правилник за организацията и дейността на СОС
...