09.12.2016
Обява за процедура за публичен подбор за избор управител на „Софинвест” ЕООД, ЕИК 121359317 и управител на „Географска информационна система – София ” ЕООД, ЕИК 000656403
...

09.12.2016
Обява за процедура за публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, ЕИК 121411430
...

01.12.2016
Столичният общински съвет обявява процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Специализиран наказателен съд за мандат 2017-2020 год.
О Б Я В А ...

17.11.2016
План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжеия и размера на такса битови отпадъци за 2017 г.
...

19.09.2016
Връчиха отличията на Столична община
На 17 септември 2016 г. на тържествена сесия на Столичен общински съвет председателят на СОС Елен Герджиков връчи отличията на София. ...

08.09.2016
Постъпили предложения за паметници и паметни плочи
...