19.04.2017
Доклад относно проведени изслушвания на кандидатите за съдебни заседатели към Софийски градски съд по чл. 68а, ал. 3 от ЗСВ
...

06.04.2017
Обява на Столичен общински съвет на конкурс за избор на изпълнителен директор на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания - София град“ ЕООД
...

04.04.2017
Временна комисия за провеждане на процедура по подбор на кандидати за съдебни заседатели към Софийски градски съд за мандат 2017-2020 г.- втора част
...

04.04.2017
Временна комисия за провеждане на процедура по подбор на кандидати за съдебни заседатели към Софийски градски съд за мандат 2017-2020 г. - първа част
...

01.04.2017
Нов електронен портал на София
...

28.03.2017
Стартиране на процедура за събиране на подписи за провеждане на местен референдум на територията на район Младост в Столична община
...