27.01.2017
Столичният общински съвет прие бюджета на София за 2017 година
...

18.01.2017
Приемане на нов правилник за организацията и дейността на "Общински съвет по наркотични вещества - София"
...

17.01.2017
Конкурс за избор на изпълнителен директор на„Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Света София“ ЕАД
...

10.01.2017
Постъпили предложения за паметници и паметни плочи
становища на Експертно-художествения съвет на заседание от 15.12.2016 г. ...

30.12.2016
Обявява за процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Софийски градски съд за мандат 2017-2020 год.
...

30.12.2016
Обявява за процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Специализиран наказателен съд за мандат 2017-2020 год.
...