28.05.2020
Cтановища относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи от заседание на Експертно-художествения съвет – от 22.05.2020 г.
...

18.05.2020
СОС обявява удължаване на срока за прием на документи на кандидати за съдебни заседатели към Софийски районен съд за мандат 2020 – 2024 г. до 13.06.2020 г.
...

05.05.2020
Cтановища относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи от заседание на Експертно-художествения съвет – от 12.03.2020 г.
...

29.04.2020
Съобщение относно удъжаване на срока за подаване на ежегодните декларации за имущество и интереси по чл. 38, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ за настоящата година
...

09.04.2020
Удължаване на срока за прием на документи на кандидати за съдебни заседатели към Софийски районен съд за мандат 2020 – 2024 год.
...

10.03.2020
Cтановища относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи от заседание на Експертно-художествения съвет – от 18.02.2020 г.
...