07.08.2017
Доклад и проект за решение относно Стратегия за достъпна градска среда за всички на територията на Столична община 2018 - 2022
...

19.07.2017
Доклад и проект за решение относно Проект за Стратегия за развитие на София като туристическа дестинация, 2017 - 2030 година
...

07.07.2017
Столичният общински съвет обявява процедура за публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на „Лозана” ЕАД и на „Топлофикация София” ЕАД
...

30.06.2017
Конкурс за избор на изпълнителни директори на Първа САГБАЛ „Света София“ ЕАД и Втора САГБАЛ "Шейново“ ЕАД
...

23.06.2017
Столичният общински съвет обявява процедура за публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на „Софийски имоти” ЕАД и на „Спортна София – 2000” ЕАД
...

13.06.2017
Доклад относно проведени изслушвания на кандидатите за съдебни заседатели към Специализиран наказателен съд по чл. 68а ал. 3 от ЗСВ
...