21.01.2021
Кандидати, допуснати до участие в конкурса за избор на членове на Съвета на директорите на „Столичен електротранспорт“ ЕАД, ЕИК 121683785, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Подполковник Калитин“ № 30
...

21.01.2021
Кандидати, допуснати до участие в конкурса за избор на членове на Съвета на директорите на „Столичен автотранспорт“ ЕАД, ЕИК 121683408, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Житница“ № 21
...

16.12.2020
Писмена позиция на Съвета на директорите в "Столичен автотранспорт" ЕАД относно изнесена информация за изпълнението на договор с предмет "Проектиране и ремонт на сграда на общежитие на Столичен автотранспорт"
...

09.12.2020
Столичен общински съвет обявява конкурс за избор на членове на Съвета на директорите на "Столичен електротранспорт“ ЕАД, със седалище и адрес за управление: гр. София, ул. „Подполковник Калитин“ № 30
...

09.12.2020
Столичен общински съвет обявява конкурс за избор на членове на Съвета на директорите на "Столичен автотранспорт“ ЕАД, със седалище и адрес за управление: гр. София, ул. „Житница“ № 21
...

08.12.2020
Столичен общински съвет обявява конкурс за избор на членове на Съвета на директорите на „Център за градска мобилност“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Княгиня Мария-Луиза" № 84
...