21.01.2019
Столичният общински съвет обявява конкурс за избор на контрольор на „Диагностично-консултативен център XXV – София” ЕООД – общинско лечебно заведение – еднолично дружество с ограничена отговорност
...

13.12.2018
Cтановища относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи от заседание на Експертно-художествения съвет на 30.11.2018 г.
...

08.11.2018
Доклад на водеща комисия от ПК по местно самоуправление и нормативна уредба относно приемане на становище и проект за решение за провеждане на местен референдум на територията на Столична община
...

07.11.2018
Cтановища относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи от заседание на Експертно-художествения съвет – от 19.10.2018 г.
...

03.08.2018
Постъпили предложения за паметници и паметни плочи, становища на Експертно-художествения съвет на заседание от 05.07.2018 г.
...

27.06.2018
Столичният общински съвет обявява конкурс за избор на контрольори на следните общински лечебни заведения – еднолични дружества с ограничена отговорност
...