12.01.2018
Покана за среща във връзка с предстоящото разглеждане и гласуване на Мерките за намаляване на замърсяването на атмосферния въздух при прогноза за висока степен на замърсяване
...

21.08.2017
Доклад и проект за решение относно "Стратегия за развитие на инженерната инфраструктура на Столична община 2017 - 2025 г., по части: "Водоснабдяване", "Канализация" и "Корекция на речни корита"
...

07.08.2017
Доклад и проект за решение относно Стратегия за достъпна градска среда за всички на територията на Столична община 2018 - 2022
...

19.07.2017
Доклад и проект за решение относно Проект за Стратегия за развитие на София като туристическа дестинация, 2017 - 2030 година
...

07.07.2017
Столичният общински съвет обявява процедура за публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на „Лозана” ЕАД и на „Топлофикация София” ЕАД
...

30.06.2017
Конкурс за избор на изпълнителни директори на Първа САГБАЛ „Света София“ ЕАД и Втора САГБАЛ "Шейново“ ЕАД
...