26.02.2016
Обява на Столичен общински съвет на конкурс за избор на управители на лечебни заведения - еднолични общински търговски дружества с ограничена отговорност
...

19.02.2016
Информационни дни по Програма Европа 2016
...

15.02.2016
Стартира процедурата за кандидатстване с проектни предложения по Програма Европа 2016
...

05.02.2016
Доклад и проект на решение от Малина Едрева - председател на ПК по образование, култура, наука и културно многообразие, Прошко Прошков и Симеон Славчев - общински съветнци за поставяне на паметник
...

01.02.2016
Становища от заседание проведено на 14.01.2016 г. на Експертно-художествения съвет, назначен със заповед № СО15-РД-09-01-305/04.09.2015 г. на кмета на Столична община
...

20.11.2015
Публично обсъждане на проекта за бюджет на Столична община за 2016г.
...