18.08.2016
Обява за процедура за публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на „Столичен Автотранспорт” ЕАД и „Столичен Електротранспорт” ЕАД
...

08.07.2016
Постъпили предложения за паметници и паметни плочи
...

06.07.2016
Доклад и проект за решение от Карлос Арналдо Контрера-общ. съветник и Димитър Борисов Антов-общ. съветник относно поставяне на паметник на поета Николай Кънчев
...

13.05.2016
Постъпили предложения за паметници и паметни плочи
...

12.05.2016
Обява за процедура за публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на „Център за градска мобилност" ЕАД, ЕИК202218735
...

16.03.2016
Постъпили предложения за паметници и паметни плочи
...