26.02.2016
Обява за процедура за публичен подбор за избор на членове на Съвета на директорите на общински търговски дружества
...

26.02.2016
Обява на Столичен общински съвет на конкурс за избор на управители на лечебни заведения - еднолични общински търговски дружества с ограничена отговорност
...

26.02.2016
Обява на Столичен общински съвет на конкурс за избор на управители на лечебни заведения - еднолични общински търговски дружества с ограничена отговорност
...

19.02.2016
Информационни дни по Програма Европа 2016
...

15.02.2016
Стартира процедурата за кандидатстване с проектни предложения по Програма Европа 2016
...

05.02.2016
Доклад и проект на решение от Малина Едрева - председател на ПК по образование, култура, наука и културно многообразие, Прошко Прошков и Симеон Славчев - общински съветнци за поставяне на паметник
...