12.05.2016
Обява за процедура за публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на „Център за градска мобилност" ЕАД, ЕИК202218735
...

16.03.2016
Постъпили предложения за паметници и паметни плочи
...

09.03.2016
Обява на Столичен общински съвет на конкурс за избор на управители на лечебни заведения - еднолични общински търговски дружества с ограничена отговорност
...

09.03.2016
Обява на Столичен общински съвет на конкурс за избор на управители на лечебни заведения ДКЦ - еднолични общински търговски дружества с ограничена отговорност
...

08.03.2016
Прекратяване на конкурс за избор на управители на СБПЛР-Бухово, СБПЛР-Панчарево, СБПЛРДЦП-Св. София, СБАЛПЗ- София град, СБАЛОЗ, ЦПЗ Проф. Никола Шипковенски, ЦКВЗ - тeхническа грешка
...

08.03.2016
Прекратяване на конкурс за избор на управители на ДКЦ VII, XIV, XV, XX, XXII, XXIV, XXVIII, XXIX, XXX - поради допусната тeхническа грешка
...