01.12.2016
Столичният общински съвет обявява процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Специализиран наказателен съд за мандат 2017-2020 год.
О Б Я В А ...

17.11.2016
План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжеия и размера на такса битови отпадъци за 2017 г.
...

19.09.2016
Връчиха отличията на Столична община
На 17 септември 2016 г. на тържествена сесия на Столичен общински съвет председателят на СОС Елен Герджиков връчи отличията на София. ...

08.09.2016
Постъпили предложения за паметници и паметни плочи
...

29.08.2016
Обява за конкурс за избор на изпълнителни директори на лечебни заведения - общински еднолични акционерни дружества
...

26.08.2016
Обява за конкурс за избор на управители на лечебни заведения - еднолични общински търговски дружества с ограничена отговорност
...