19.02.2021
Окончателно класиране на кандидатите в процедурата за избор на членове на Съвета на директорите на „Столичен електротранспорт“ ЕАД
...

19.02.2021
Окончателно класиране на кандидатите в процедурата за избор на членове на Съвета на директорите на „Столичен автотранспорт“ ЕАД
...

17.02.2021
Списък на допуснатите кандидати до устната част в конкурса за избор на членове на Съвета на директорите на „Столичен електротранспорт“ ЕАД
...

17.02.2021
Становища от заседание на Експертно-художествения съвет на 04.02.2021 г. относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи
...

17.02.2021
Становища от заседание на Експертно-художествения съвет на 22.12.2020 г. относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи
...

16.02.2021
Окончателно класиране на кандидатите в процедурата за избор на членове на Съвета на директорите на „Център за градска мобилност“ ЕАД
...