07.08.2017
Доклад и проект за решение от Албена Атанасова, заместник-кмет на Столична община относно предложение за приемане на Стратегия за достъпна градска среда за всички на територията на Столична община 2018 - 2022 г.
...

19.07.2017
Доклад и проект за решение от Екатерина Йорданова - общ. съветник и председател на ПК по транспорт и туризъм и доц. д-р Тодор Чобанов - зам.-кмет на Столична община относно Проект за Общинска Стратегия за развитие на София като туристическа дестинация - 2017-2030 година
...

07.07.2017
Столичният общински съвет обявява за процедура за публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на „Лозана” ЕАД и членове на съвета на директорите на „Топлофикация София” ЕАД
...

30.06.2017
Столичният общински съвет обявява конкурс за избор на изпълнителни директори на Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Света София“ ЕАД и „Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение - Шейново“ ЕАД
Столичният общински съвет обявява Конкурс за избор на изпълнителни директори на следните лечебни заведения - общински еднолични акционерни дружества: Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Света София“ ЕАД и „Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение - Шейново“ ЕАД ...

23.06.2017
Столичният общински съвет обявява процедура за публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на „Софийски имоти” ЕАД и на „Спортна София – 2000” ЕАД
...

13.06.2017
Доклад относно проведени изслушвания на кандидатите за съдебни заседатели към Специализиран наказателен съд по чл. 68а ал. 3 от ЗСВ
...