ОБЩИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА

 НАИМЕНОВАНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

 АДРЕС

 РЪКОВОДСТВО

"Метрополитен" ЕАД

ул. "Княз Борис I" № 121

изп. директор: Стоян Братоев Иванов
член на СД: Петър Иванов Диков
член на СД: Красимир Савов Савов
член на СД: Тодор Иванов Модев
член на СД: Калин Николов Клисаров

"Център за градска мобилност" ЕАД

бул. "Кн. Мария Луиза" № 84

изп. директор: Димитър Константинов Дилчев
член на СД: Румяна Маринова Милова
член на СД: Никола Димитров Рогачев

"Столичен автотранспорт" ЕАД

ул. "Житница" № 21
 

изп. директор: Слав Йорданов Монов
член на СД: Илия Добромиров Гътовски 
член на СД: Красимира Иванова Михайлова

"Столичен електротранспорт" ЕАД

ул. "Подполковник Калитин" № 70

изп. директор: Евгений Манолов Ганчев
член на СД: Асен Ириней Тасев
член на СД: Десислава Костова Пачева-Чомпалова

"В и К" ЕАД

ул. "Георги Белов" № 2  

изп. директор: Стефан Николов Пелтеков
член на СД: Даниела Христова Коларова
член на СД: Румен Райнов Михайлов

"Лозана" ЕАД

ул. "Страхил войвода" № 2 

изп. директор: Юли Благоев Андреев
член на СД: Калинка Минчева Георгиева
член на СД: Анна Първанова Манчева-Димова

"Спортна София - 2000" ЕАД

ул. "Българска морава" № 2

изп. директор: Бойко Ангелов Додов
член на СД: Динко Господинов Дуков
член на СД: Стефан Иванов Йорданов

"Софийски имоти" ЕАД

ул. "Гурко" № 12, ет.7

изп. директор: Димитър Любомиров Шивачев
член на СД: Полина Василева Витанова
член на СД: Анастас Христов Тодоров

"Егида - София" ЕАД

бул. "Прага" № 23

изп. директор: Иван Йонов Йонов
член на СД: Роман Николов Стоянов
член на СД: Огнян Цветанов Методиев

"Пазари Изток" ЕАД

ул."Сирак скитник" № 9

изп. директор: Даниела Стойнева
член на СД: Димитър Георгиев Кунов
член на СД: Пенка Павлова Арменкова

"Пазари Запад" ЕАД

ул. "П. Каравелов" № 5

изп. директор: Галина Иванова Бежанска
член на СД: Диляна Цвяткова Иванова
член на СД: Стилиян Койчев Георгиев

"Пазари Север" ЕАД

ж.к."Суха река", бл. 18, вх.А, ап.1

изп. директор: Иван Васев Лулчев
член на СД: Драгомир Владимиров Агайн
член на СД: Дафинка Илчова Маринова

"Пазари Юг" ЕАД

бул. "Цар Борис ІІІ" № 135 Б

изп. директор: Николай Николаев Попов
член на СД: Петър Кирилов Василев
член на СД: Ваня Тодорова Вербовска

"Пазари Възраждане" ЕАД

бул. "Цар Самуил" № 90 Б

изп. директор: Драгомир Емилов Димитров
член на СД: Маргарита Драгомирова Манова
член на СД: Веселин Георгиев Теофилов

"Софинвест" ЕООД

ж.к. Зона Б-19, бл.15-16, вх. Б-партер

управител: Чавдар Найденов Гигов
контрольор: Антон Стойков Николов

"Чистота - Искър" ЕАД

ул. „Резбарска“ № 11

изп. директор: Цветомир Велчев Жеков
член на СД: Стефан Сергеев Пейков
член на СД: Даниел Тошков Господинов

"ГИС - СОФИЯ" ЕООД

ул. "Сердика" № 5

управител: Веселка Маринова Дишева
контрольор: Кръстьо Стоянов Кривов

"Топлофикация София" ЕАД

ул. "Ястребец" № 23 Б

изп. директор: Александър Славчев Александров
член на СД: Десислава Георгиева Билева
член на СД: Петър Тодоров Тодоров

"ДКЦ 2 - София" ЕООД

ул. "Хан Крум" № 1

управител: д-р Габриела Стоянова Матеева
контрольор: Валентин Димитров Лапев

"ДКЦ 3 - София" ЕООД

ул. "Искър" № 22

управител: д-р Валентина Кирилова Христова
контрольор: Николай Стоянов Николов

"ДКЦ 5 - София" ЕООД

ул. "Акад. Стефан Младенов" № 8

управител: д-р Вихрен Веселинов Заяков
контрольор: Николай Костадинов Згурев

"ДКЦ 6 - София" ЕООД

ул. "Коньовица" № 65

управител: д-р Тошка Боянова-Михова
контрольор: Мария Асенова Мингова

"ДКЦ 7 - София" ЕООД

бул. "Кн. Мария Луиза" № 191

управител: д-р Антонио Динков Тонев
контрольор: Надежда Стефчова Делиева

"ДКЦ 8 - София" ЕООД

ж.к. "Надежда", бул. "Хр. Силянов" № 77

управител: д-р Слави Евстатиев Славчев
контрольор: Десислава Василева Радулова

"ДКЦ 11 - София" ЕООД

ул. "Цар Симеон" № 115

управител: Татяна Иванова Евтимова
контрольор: Петър Тодоров Попов

"ДКЦ 12 - София" ЕООД

ж.к."Люлин", ул. "Кореняк" № 17

управител: д-р Васил Димитров Василев
контрольор: Иво Василев Гогев

"ДКЦ 13 - София" ЕООД

ул. "Д. Хаджикоцев" № 20

управител: д-р Райна Божкова Ганева
контрольор: Георги Росенов Кардашев

"ДКЦ 14 - София" ЕООД

ул. "Д-р Ст. Сарафов" № 7

управител: д-р Милен Петков Димов
контрольор: Камелия Димитрова Вълчева

"ДКЦ 15 - София" ЕООД

ул. "Никола Габровски" № 22

управител: Ани Начева Христов
контрольор: Борислав Иванов Пелов

"ДКЦ 16 - София" ЕООД

кв. "Ботунец", ул. "Ив. Шонев" № 2

управител: д-р Йоана Георгиева-Пенева
контрольор: Валентин Николов Терзиев

"ДКЦ 17 - София" ЕООД

бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" № 118

управител: д-р Константин Нинов Петров
контрольор: Маргарита Георгиева Паскалева

"ДКЦ 18 - София" ЕООД

ж.к. Суха pека, ул. "Емануил Васкидович" № 51

управител: д-р Ивайло Бориславов Попов
контрольор: Елена Маркова Балджиева

"ДКЦ 20 - София" ЕООД

бул. "Ген. Ст. Тошев" № 15-17

управител: д-р Любка Георгиева Асенова
контрольор: д-р Васил Димитров Русев

"ДКЦ 22 - София" ЕООД

ул. "Николай Коперник" № 9

управител: д-р Лили Иванова Иванова
контрольор: Валентин Бориславов Костов

"ДКЦ 24 - София" ЕООД

ж.к. "Надежда", ул. "Ген. Н. Жеков" № 3

управител: д-р Силвия Лазарова Янева
контрольор: Антоанета Давидова Апостолова

"ДКЦ 25 - София" ЕООД

ж.к. "Младост-ІІІ", бул."Св. преображение" № 20

управител: д-р Стефан Ангелов Карамфилов
контрольор: Валентин Николов Терзиев

"ДКЦ 28 - София" ЕООД

ж.к. "Дружба-1", ул."Илия Бешков" № 1

управител: д-р Иван Йорданов Наумов
контрольор: Гергана Валентинова Велинова

"ДКЦ 29 - София" ЕООД

ж.к. "Гоце Делчев", ул."Г. Измирлиев" № 8

управител: д-р Росица Христова Спасова

"ДКЦ 30 - София" ЕООД

ж.к. "Обеля-2"

управител: д-р Цветан Иванов Недялков

"ДЦ-2 - София" ЕООД

бул. "Кн. Мария Луиза" № 191

управител: д-р Георги Петров Зографски
контрольор: Станислава Груйчева Славчева

"ДЦ-6 - София" ЕООД

ул. "Иван Вазов" № 5

управител: д-р Вичка Драганова Аламанова
контрольор: Юлия Методиева Николова

"МЦ-31 - Нови Искър" ЕООД

гр. Нови Искър, ул."Искърско дефиле" № 111

управител: д-р Анелия Димитрова Мишева
контрольор: Йордан Димитров Божилов

"МЦ-9 - София" ЕООД

ул. "Христо Батанджиев" № 60 управител: д-р Либер Иванов Лалев

"Център за кожно-венерически заболявания" ЕООД

ул. "Георги Измирлиев" № 8

управител: д-р Ася Данчева-Атанасова
контрольор: Вася Тодорова Кирева

"Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания "Проф. д-р Марин Мушмов" ЕООД

бул. "Андрей Сахаров" № 22

управител: д-р Борислав Хараламбиев Димитров
контрольор: Дарина Кръстева Стоилова

"Специализирана болница за продължително лечение
и рехабилитация - Бухово" ЕООД

гр. Бухово, ул. "Стефан и Велко" № 1

управител: д-р Дора Димитрова Велева

"Специализирана болница за продължително лечение
и рехабилитация - Кремиковци" ЕООД

кв."Ботунец", ул. "Васил Левски" № 2

управител: д-р Цветанка Христова Зафирова
контрольор: Красимир Георгиев Сираков

"Специализирана болница за продължително лечение
и рехабилитация - Панчарево" ЕООД

с. Панчарево, ул. "Кокалянско ханче" № 1

управител: д-р Андрей Иванов Андреев
контрольор: Даниел Василев Костов

"Специализирана болница за рехабилитация на деца
с церебрална парализа Света София" ЕООД

бул. "Възкресение" № 1 В

управител: доц. д-р Иван Димитров Чавдаров
контрольор: Анна Стефанова Гочева

"I-ва специализирана акушеро-гинекологична болница
за активно лечение Света София" ЕАД

ул. "Михалаки Ташев" № 2

изп. директор: д-р Гергана Кирилова Коларова
член на СД: доц. д-р Ралица Вилсон Георгиева
член на СД: д-р Маржена Луция Риш-Панова

"II-ра специализирана акушеро-гинекологична болница
за активно лечение Шейново" ЕАД

ул. "Шейново" № 19

изп. директор: д-р Румен Любенов Велев
член на СД: д-р Пламен Станев Димов
член на СД: Даниела Стоянова Шиклева

"I-ва многопрофилна болница за активно лечение - 
София" ЕАД

бул. "П. Евтимий" № 37

изп. директор: доц. д-р Цветомир Иванов Димитров
член на СД: Иля Иванов Генов
член на СД: Александрина Петрова Перчева

"II-ра многопрофилна болница за активно лечение -
София" ЕАД

бул. "Христо Ботев" № 110

изп. директор: доц. д-р Стефан Николаев Узунов
член на СД: Гено Киров Киров
член на СД: Снежана Младенова Кондева

"IV-та многопрофилна болница за активно лечение -
София" ЕАД

бул."Македония" № 38

изп. директор: д-р Аркади Георгиев Иванов
член на СД: д-р Стела Станчева-Чернева
член на СД: Николай Лазаров Топалов

"V-та многопрофилна болница за активно лечение -
София" ЕАД

бул. "Столетов" № 67 А

изп. директор: д-р Борил Петров Петров
член на СД: д-р Димитър Делчев Русенов

Център за психично здраве "Проф. Никола Шипковенски" ЕООД

ул. "Екзарх Йосиф" № 59

управител: д-р Ана Попова-Върбанова
контрольор: Невена Гениева Станчева