ДЕКЛАРАЦИИ, ПОДАДЕНИ ОТ УПРАВИТЕЛНИТЕ И ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
 
ОБЩИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО / РЪКОВОДСТВО чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ чл. 35, ал. 1, т. 3 от ЗПКОНПИ чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗПКОНПИ
2018 2019 2020 2018 2019
1. "Център за градска мобилност" ЕАД
Съвет на директорите Христиан Иванов Петров - изпълнителен директор 2018 2018 2019   2018 2018 2019
Никола Димитров Рогачев 2018 2018 2019   2018    
Румяна Маринова Милова 2018 2018 2019   2018 2018 2019
2. "Столичен Автотранспорт" ЕАД
Съвет на директорите Слав Йорданов Монов - изпълнителен директор 2018 2018 2019   2018    
Илия Добромиров Гътовски 2018 2018 2019   2018 2018  
Красимира Иванова Михайлова 2018 2018 2019   2018    
3. "Столичен Електротранспорт" ЕАД
Съвет на директорите Евгений Манолов Ганчев - изпълнителен директор 2018 2018 2019   2018    
Асен Ириней Тасев 2018 2018 2019   2018    
Десислава Костова Пачева-Чомпалова 2018 2018 2019   2018    
4. "В и К" ЕАД
Съвет на директорите Стефан Николов Пелтеков - изпълнителен директор 2018 2018 2019   2018    
Даниела Христова Коларова 2018 2018 2019   2018 2018  
Румен Райнов Михайлов 2018 2018 2019   2018    
5. "Софийски имоти" ЕАД
Съвет на директорите Димитър Любомиров Шивачев - изпълнителен директор 2018 2018 2019 (1)
2019(2)
  2018    
Полина Василева Витанова 2018 2018 2019   2018    
Анастас Христов Тодоров 2018 2018 2019   2018    
6. "Егида - София" ЕАД
Съвет на директорите Иван Йонов Йонов - изпълнителен директор 2018 2018 2019   2018    
Роман Николов Стоянов   2018 2019        
Огнян Цветанов Методиев 2018 2018 2019   2018    
7. "Метрополитен" ЕАД
Съвет на директорите Стоян Братоев Иванов - изпълнителен директор 2018 2018 2019   2018 2018  
Здравко Симеонов Здравков     2019        
Красимир Савов Савов 2018 2018 2019   2018 2018  
Тодор Иванов Модев 2018 2018 2019   2018 2018  
Лидия Спасова Коцева-Станкова 2018 2018     2018    
8. "Лозана" ЕАД
Съвет на директорите Юли Благоев Андреев - изпълнителен директор 2018 2018 2019   2018    
Десислава Любомирова Белчинска-Стоянова 2018 2018 2019   2018    
Анна Първанова Манчева-Димова 2018 2018 2019   2018    
9. "Чистота - Искър" ЕАД
Съвет на директорите Стефан Сергеев Пейков - изпълнителен директор 2019 2019          
Росен Малинов Малинов 2019 2019          
Даниел Тошков Господинов   2018 2019        
10. "Софинвест" ЕООД
Управител Чавдар Найденов Гигов 2018 2018 2019   2018    
Контрольор Антон Стойков Николов 2018 2018 2019   2018    
11. "Спортна София - 2000" ЕАД
Съвет на директорите Бойко Ангелов Додов - изпълнителен директор 2018  2018 2019    2018     
Динко Господинов Дуков  2018   2018 2019   2018     
Стефан Иванов Йорданов 2018  2018 2019   2018     
12. "Пазари Възраждане" ЕАД
Съвет на директорите Драгомир Емилов Димитров - изпълнителен директор 2018 2018 2019   2018    
Маргарита Драгомирова Манова 2018 2018 2019   2018    
Веселин Георгиев Теофилов 2018 2018 2019   2018    
13. "Пазари Север" ЕАД
Съвет на директорите Иван Васев Лулчев - изпълнителен директор 2018 2018 2019   2018    
Анна Николаева Славова 2018 2018 2019   2018    
Дафинка Илчова Маринова 2018 2018 2019   2018    
14. "Пазари Изток" ЕАД
Съвет на директорите Даниела Пламенова Стойнева - изпълнителен директор 2019   2019        
Димитър Георгиев Кунов 2018 2018 2019   2018    
Пенка Павлова Арменкова 2018 2018 2019   2018    
15. "Пазари Запад" ЕАД
Съвет на директорите Галина Иванова Бежанска - изпълнителен директор 2018 2018 2019   2018    
Диляна Цвяткова Иванова 2018 2018 2019   2018    
Стилиян Койчев Георгиев 2018 2018 2019   2018    
16. "Пазари Юг" ЕАД
Съвет на директорите Николай Николаев Попов - изпълнителен директор   2018 2019     2018 2019
Петър Кирилов Василев   2018 2019        
Ваня Тодорова Вербовска 2018 2018 2019        
17. "Географска информационна система - София" ЕООД
Управител Веселка Маринова Дишева 2018 2018 2019   2018 2018  
Контрольор Кръстьо Стоянов Кривов 2018 2018 2019   2018    
18. "Топлофикация - София" ЕАД
Надзорен съвет
Управителен съвет
Кремен Владимиров Георгиев - изпълнителен директор     2019        
Сашо Петров Чакалски  2018 2018 2019   2018 2018  
Десислава Георгиева Билева 2018 2018 2019   2018    
Валентин Георгиев Терзийски     2019        
Иванка Тотева Попова     2019        
Петър Тодоров Тодоров 2018 2018 2019     2018  
19. "ДКЦ ІІ - София" ЕООД
Управител д-р Габриела Стоянова Матеева 2018 2018 2019   2018    
Контрольор Валентин Димитров Лапев 2018 2018 2019   2018    
20. "ДКЦ ІІІ - София" ЕООД
Управител д-р Валентина Кирилова Христова 2018 2018 2019   2018    
Контрольор Николай Стоянов Николов 2018 2018 2019   2018    
21. "ДКЦ V - София" ЕООД
Управител д-р Вихрен Веселинов Заяков 2018 2018 2019   2018    
Контрольор Венцислав Андреев Мирчев   2018 2019        
22. "ДКЦ VІ - София" ЕООД
Управител д-р Тошка Боянова-Михова 2018 2018 2019   2018    
Контрольор д-р Мария Асенова Мингова 2018 2018 2019   2018    
23. "ДКЦ VІІ - София" ЕООД
Управител д-р Антонио  Динков Тонев 2018 2018 2019   2018    
Контрольор Надежда Стефчова Делиева   2018 2019        
24. "ДКЦ VІІІ - София" ЕООД
Управител д-р Слави Евстатиев Славчев   2018 2019     2018  
Контрольор Десислава Василева Радулова 2018 2018 2019   2018    
25. "ДКЦ ХІ - София" ЕООД
Управител Татяна Иванова Евтимова 2018 2018 2019   2018    
Контрольор Петър Тодоров Попов 2018 2018 2019   2018    
26. "ДКЦ ХІІ - София" ЕООД
Управител д-р Васил Димитров Василев 2018 2018 2019   2018 2018  
Контрольор Иво Василев Гогев 2018 2018 2019   2018    
27. "ДКЦ ХІІI - София" ЕООД
Управител д-р Райна Божкова Ганева   2018 2019        
Контрольор Георги Росенов Кардашев (2018); Златко Кръстев Атанасов (2019) 2018 2018 2019 (1)
2019 (2)
  2018    
28. "ДКЦ ХІV - София" ЕООД
Управител д-р Милен Петков Димов 2018 2018 2019   2018    
Контрольор Камелия Димитрова Вълчева 2018 2018 2019   2018    
29. "ДКЦ ХV - София" ЕООД
Управител Ани Начева Христов 2018 2018 2019   2018 2018  
Контрольор Борислав Иванов Пелов 2018 2018 2019   2018    
30. "ДКЦ ХVІ - София" ЕООД
Управител д-р Йоана Георгиева-Пенева   2018 2019        
Контрольор Валентин Николов Терзиев (2018)
Атанас Асенов Златев - (2019)
  2018 2019        
31. "ДКЦ ХVІІ - София" ЕООД
Управител д-р Константин Нинов Петров 2018 2018 2019   2018 2018  
Контрольор Маргарита Георгиева Паскалева 2018 2018 2019   2018    
32. "ДКЦ ХVІІІ - София" ЕООД
Управител д-р Ивайло  Бориславов Попов 2018 2018 2019   2018    
Контрольор Елена Маркова Балджиева 2018 2018 2019   2018    
33. "ДКЦ ХХ - София" ЕООД
Управител Любка Георгиева Асенова 2018 2018 2019   2018 2018  
Контрольор Лилия Маринова Долджева   2018 2019        
34. "ДКЦ ХХІІ - София" ЕООД
Управител д-р Лили Иванова Иванова 2018 2018 2019   2018    
Контрольор Валентин Бориславов Костов 2018 2018 2019   2018    
35. "ДКЦ ХХІV - София" ЕООД
Управител д-р Силвия Лазарова Янева 2018 2018 2019   2018    
Контрольор Антоанета Давидова Апостолова 2018 2018 2019   2018 2018  
36. "ДКЦ ХХV - София" ЕООД
Управител д-р Стефан Ангелов Карамфилов 2018 2018 2019   2018    
Контрольор Елисавета Николова Пенчева 2018 2018     2018    
37. "ДКЦ ХХVІІІ - София" ЕООД
Управител д-р Иван Йорданов Наумов 2018 2018 2019   2018 2018  
Контрольор Гергана Валентинова Велинова 2018 2018 2019   2018    
38. "ДКЦ ХХІХ - София" ЕООД
Управител д-р Росица Христова Спасова 2018 2018 2019   2018    
Контрольор Татяна Димитрова Пазийска   2018 2019     2018 2019
39. "ДКЦ ХХХ - София" ЕООД
Управител д-р Цветан Иванов Недялков 2018 2018 2019   2018    
Контрольор Десислава Стефанова Кацарска     2019        
40. "Дентален център ІІ - София" ЕООД
Управител д-р Георги Петров Зографски 2018 2018 2019   2018    
Контрольор Станислава Груйчева Славчева 2018 2018 2019   2018    
41. "Дентален център VІ - София" ЕООД
Управител д-р Вичка Драганова Аламанова   2018 2019        
Контрольор Геновева Николаева Георгиева 2019   2019        
42. "МЦ ІХ - София" ЕООД
Управител Либер Иванов Лалев    2018 2019     2018  
Контрольор няма              
43. "МЦ ХХХІ - Нови Искър" ЕООД
Управител д-р Анелия Димитрова Мишева 2018 2018 2019   2018    
Контрольор Йордан Димитров Божилов 2018 2018 2019   2018    
44. "Център за психично здраве" ЕООД
Управител д-р Ана Попова-Върбанова 2018 2019     2018    
Контрольор Невена Гениева Станчева 2018 2018 2019        
45. "Център за кожно-венерически заболявания" ЕООД
Управител д-р Ася Данчева-Атанасова 2018 2018 2019   2018    
Контрольор Вася Тодорова Кирева 2018 2018 2019   2018    
46. "Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания" ЕООД
Управител д-р Борислав Хараламбиев Димитров 2018       2018    
Контрольор Дарина Кръстева Стоилова 2018 2018 2019   2018    
47. "СБПЛР - Бухово" ЕООД
Управител д-р Дора Димитрова Велева 2018 2018 2019   2018    
Контрольор Михаил Иванов Ставрев   2018 2019        
48. "СБПЛР - Кремиковци" ЕООД
Управител д-р Цветанка Христова Зафирова 2018       2018    
Контрольор Красимир Георгиев Сираков 2018 2018 2019   2018    
49. "СБПЛР - Панчарево" ЕООД
Управител д-р Андрей Иванов Андреев 2018 2018     2018    
Контрольор Даниел Василев Костов 2018 2018 2019   2018    
50. "СБРДЦП Св. София" ЕООД
Управител доц. д-р Иван Димитров Чавдаров 2018       2018    
Контрольор Анна Стефанова Гочева 2018 2018 2019   2018    
51. "І-ва САГБАЛ Св. София" ЕАД
Съвет на директорите д-р Гергана Кирилова Коларова - изпълнителен директор 2018       2018    
доц. д-р Ралица Вилсон Георгиева 2018 2018 2019   2018    
д-р Маржена Луция Риш-Панова 2018 2018 2019   2018    
52. "ІІ-ра САГБАЛ Шейново" ЕАД
Съвет на директорите д-р Румен Любенов Велев - изпълнителен директор 2018       2018    
Пламен Станев Димов  2018 2018 2019   2018    
Даниела Стоянова Шиклева 2018 2018     2018 2018  
53. "І-ва МБАЛ - София" ЕАД
Съвет на директорите доц. д-р Цветомир Димитров - изпълнителен директор 2018       2018    
Иля Иванов Генов 2018 2018 2019   2018 2018  
Александрина Петрова Перчева 2018 2018 2019   2018    
54. "ІІ-ра МБАЛ - София" ЕАД
Съвет на директорите доц. д-р Стефан Николаев Узунов - изпълнителен директор 2018       2018    
Гено Киров Киров 2018 2018 2019   2018    
Снежана Младенова Кондева 2018 2018 2019   2018    
55. "ІV-та МБАЛ - София" ЕАД
Съвет на директорите доц. д-р Аркади Георгиев Иванов - изпълнителен директор 2018       2018    
д-р Стела Ванева Станчева - Чернева 2018 2018 2019   2018    
Николай Лазаров Топалов 2018 2018 2019   2018 2018  
56. "V-та МБАЛ - София" ЕАД
Съвет на директорите д-р Борил Петров Петров - изпълнителен директор 2018       2018    
Асен Атанасов Златев 2018 2018 2019   2018    
Димитър Делчев Русенов 2018 2018 2019   2018    
57. СОАПИ
  Вергиния Стоянова - изпълнителен директор   2018 2019        
Владимир Данаилов - главен изпълнителен директор   2018 2019