ДЕКЛАРАЦИИ, ПОДАДЕНИ ОТ УПРАВИТЕЛНИТЕ И ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
 
НАИМЕНОВАНИЕ   РЪКОВОДСТВО чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ чл. 35, ал. 1, т. 3 от ЗПКОНПИ чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗПКОНПИ
1. "Център за градска мобилност" ЕАД СД Христиан Иванов Петров - изп. дир. ДА ДА ДА ДА
Никола Димитров Рогачев ДА ДА ДА  
Румяна Маринова Милова ДА ДА ДА ДА
2. "Столичен Автотранспорт" ЕАД СД Слав Йорданов Монов - изп. дир. ДА ДА ДА  
Илия Добромиров Гътовски ДА ДА ДА ДА
Красимира Иванова Михайлова ДА ДА ДА  
3. "Столичен Електротранспорт" ЕАД СД Евгений Манолов Ганчев - изп. дир. ДА ДА ДА  
Асен Ириней Тасев ДА ДА ДА  
Десислава Костова Пачева-Чомпалова ДА ДА ДА  
4. "В и К"  ЕАД СД Стефан Николов Пелтеков - изп. дир. ДА ДА ДА  
Даниела Христова Коларова ДА ДА ДА ДА
Румен Райнов Михайлов ДА ДА ДА  
5. "Софийски имоти" ЕАД СД Димитър Любомиров Шивачев - изп.дир. ДА ДА ДА  
Полина Василева Витанова ДА ДА ДА  
Анастас Христов Тодоров ДА ДА ДА  
6. "Егида-София"  ЕАД СД Иван Йонов Йонов - изп.дир. ДА ДА ДА  
Роман Николов Стоянов   ДА    
Огнян Цветанов Методиев ДА ДА ДА  
7. "Метрополитен" ЕАД СД Стоян Братоев Иванов - изп.дир. ДА ДА ДА ДА
Петър Иванов Диков ДА ДА ДА ДА
Красимир Савов Савов ДА ДА ДА ДА
Тодор Иванов Модев ДА ДА ДА ДА
Калин Николов Клисаров ДА ДА ДА  
Лидия Спасова Коцева-Станкова ДА ДА ДА  
8. "Лозана" ЕАД СД Юли Благоев Андреев - изп.дир. ДА ДА ДА  
Десислава Любомирова Белчинска-Стоянова ДА ДА ДА  
Анна Първанова Манчева-Димова ДА ДА ДА  
9. "Чистота Искър" ЕООД Управител Юлиан Михайлов Михайлов ДА ДА ДА  
Контрольор Даниел Тошков Господинов   ДА    
10. "Софинвест"  ЕООД Управител Чавдар Найденов Гигов ДА ДА ДА  
Контрольор Антон Стойков Николов ДА ДА ДА  
11. "Спортна София-2000" ЕАД СД Бойко Ангелов Додов - изп.дир. ДА  ДА   ДА   
Динко Господинов Дуков  ДА   ДА  ДА   
Стефан Иванов Йорданов ДА  ДА  ДА   
12. "Пазари Възраждане" ЕАД СД Драгомир Емилов Димитров - изп.дир. ДА ДА ДА  
Маргарита Драгомирова Манова ДА ДА ДА  
Веселин Георгиев Теофилов ДА ДА ДА  
13. "Пазари Север" ЕАД СД Иван Васев Лулчев - изп.дир. ДА ДА ДА  
Анна Николаева Славова ДА ДА ДА  
Дафинка Илчова Маринова ДА ДА ДА  
14. "Пазари Изток" ЕАД СД Радослав Йончев Влахов - изп. дир. ДА ДА ДА ДА
Димитър Георгиев Кунов ДА ДА ДА  
Пенка Павлова Арменкова ДА ДА ДА  
15. "Пазари  Запад" ЕАД СД Галина Иванова Бежанска - изп. дир. ДА ДА ДА  
Диляна Цвяткова Иванова ДА ДА ДА  
Стилиян Койчев Георгиев ДА ДА ДА  
16. "Пазари  Юг" ЕАД СД Николай Николаев Попов - изп. дир.   ДА   ДА
Петър Кирилов Василев   ДА    
Ваня Тодорова Вербовска ДА ДА    
17. "Географска информационна система - София" ЕООД Управител Веселка Маринова Дишева ДА ДА ДА ДА
Контрольор Кръстьо Стоянов Кривов ДА ДА ДА  
18. "Топлофикация-София" ЕАД СД Сашо Петров Чакалски - изп. дир. ДА ДА ДА ДА
Десислава Георгиева Билева ДА ДА ДА  
Петър Тодоров Тодоров ДА ДА   ДА
19. "ДКЦ ІІ - София" ЕООД Управител д-р Габриела Стоянова Матеева ДА ДА ДА  
Контрольор Валентин Димитров Лапев ДА ДА ДА  
20. "ДКЦ ІІІ - София" ЕООД Управител д-р Валентина Кирилова Христова ДА ДА ДА  
Контрольор Николай Стоянов Николов ДА ДА ДА  
21. "ДКЦ  V - София" ЕООД Управител д-р Вихрен Веселинов Заяков ДА ДА ДА  
Контрольор Венцислав Андреев Мирчев   ДА    
22. "ДКЦ  VІ - София" ЕООД Управител д-р Тошка Боянова-Михова ДА ДА ДА  
Контрольор д-р Мария Асенова Мингова ДА ДА ДА  
23. "ДКЦ VІІ - София" ЕООД Управител д-р Антонио  Динков Тонев ДА ДА ДА  
Контрольор Надежда Стефчова Делиева   ДА    
24. "ДКЦ  VІІІ - София" ЕООД Управител д-р Слави Евстатиев Славчев   ДА   ДА
Контрольор Десислава Василева Радулова ДА ДА ДА  
25. "ДКЦ  ХІ - София" ЕООД Управител Татяна Иванова Евтимова ДА ДА ДА  
Контрольор Петър Тодоров Попов ДА ДА ДА  
26. "ДКЦ  ХІІ - София" ЕООД Управител д-р Васил Димитров Василев ДА ДА ДА ДА
Контрольор Иво Василев Гогев ДА ДА ДА  
27. "ДКЦ  ХІІ - София" ЕООД Управител д-р Райна Божкова Ганева   ДА    
Контрольор Георги Росенов Кардашев ДА ДА ДА  
28. "ДКЦ  ХІV - София" ЕООД Управител д-р Милен Петков Димов ДА ДА ДА  
Контрольор Камелия Димитрова Вълчева ДА ДА ДА  
29. "ДКЦ  ХV - София" ЕООД Управител Ани Начева Христов ДА ДА ДА ДА
Контрольор Борислав Иванов Пелов ДА ДА ДА  
30. "ДКЦ  ХVІ - София" ЕООД Управител д-р Йоана Георгиева-Пенева   ДА    
Контрольор Валентин Николов Терзиев   ДА    
31. "ДКЦ  ХVІІ - София" ЕООД Управител д-р Константин Нинов Петров ДА ДА ДА ДА
Контрольор Маргарита Георгиева Паскалева ДА ДА ДА  
32. "ДКЦ  ХVІІІ - София" ЕООД Управител д-р Ивайло  Бориславов Попов ДА ДА ДА  
Контрольор Елена Маркова Балджиева ДА ДА ДА  
33. "ДКЦ  ХХ - София" ЕООД Управител Любка Георгиева Асенова ДА ДА ДА ДА
Контрольор Лилия Маринова Долджева   ДА    
34. "ДКЦ  ХХІІ - София" ЕООД Управител д-р Лили Иванова Иванова ДА ДА ДА  
Контрольор Валентин Бориславов Костов ДА ДА ДА  
35. "ДКЦ  ХХІV - София" ЕООД Управител д-р Силвия Лазарова Янева ДА ДА ДА  
Контрольор Антоанета Давидова Апостолова ДА ДА ДА ДА
36. "ДКЦ  ХХV - София" ЕООД Управител д-р Стефан Ангелов Карамфилов ДА ДА ДА  
Контрольор Елисавета Николова Пенчева ДА ДА ДА  
37. "ДКЦ  ХХVІІІ - София" ЕООД Управител д-р Иван Йорданов Наумов ДА ДА ДА ДА
Контрольор Гергана Валентинова Велинова ДА ДА ДА  
38. "ДКЦ  ХХІХ - София" ЕООД Управител д-р Росица Христова Спасова ДА ДА ДА  
Контрольор Татяна Димитрова Пазийска   ДА   ДА
39. "ДКЦ  ХХХ - София" ЕООД Управител д-р Цветан Иванов Недялков ДА ДА ДА  
40. "Дентален център ІІ-София" ЕООД Управител д-р Георги Петров Зографски ДА ДА ДА  
Контрольор Станислава Груйчева Славчева ДА ДА ДА  
41. "Дентален център VІ-София" ЕООД Управител д-р Вичка Драганова Аламанова   ДА    
Контрольор няма        
42. "МЦ  ІХ - София" ЕООД Управител Либер Иванов Лалев    ДА   ДА
Контрольор няма        
43. "МЦ ХХХІ - Н. Искър" ЕООД Управител д-р Анелия Димитрова Мишева ДА ДА ДА  
Контрольор Йордан Димитров Божилов ДА ДА ДА  
44. "Център за психично здраве" ЕООД Управител д-р Ана Попова-Върбанова ДА   ДА  
Контрольор Невена Гениева Станчева ДА ДА    
45. "Център за кожно-венерически заболявания" ЕООД Управител д-р Ася Данчева-Атанасова ДА ДА ДА  
Контрольор Вася Тодорова Кирева ДА ДА ДА  
46. "Спец. болница за активно лечение на онкологични заболявания" ЕООД Управител д-р Борислав Хараламбиев Димитров ДА   ДА  
Контрольор Дарина Кръстева Стоилова ДА ДА ДА  
47. "СБПЛР-Бухово" ЕООД Управител д-р Дора Димитрова Велева ДА ДА ДА  
Контрольор Михаил Иванов Ставрев   ДА    
48. "СБПЛР-Кремиковци" ЕООД Управител д-р Цветанка Христова Зафирова ДА   ДА  
Контрольор Красимир Георгиев Сираков ДА ДА ДА  
49. "СБПЛР-Панчарево" ЕООД Управител д-р Андрей Иванов Андреев ДА ДА ДА  
Контрольор Даниел Василев Костов ДА ДА ДА  
50. "СБРДЦП-Св. София" ЕООД Управител доц. д-р Иван Димитров Чавдаров ДА   ДА  
Контрольор Анна Стефанова Гочева ДА ДА ДА  
51. "І-ва САГБАЛ-Св. София" ЕАД СД д-р Гергана Кирилова Коларова - изп.дир. ДА   ДА  
доц. д-р Ралица Вилсон Георгиева ДА ДА ДА  
д-р Маржена Луция Риш-Панова ДА ДА ДА  
52. "ІІ-ра САГБАЛ-Шейново" ЕАД СД д-р Румен Любенов Велев - изп. дир. ДА   ДА  
Пламен Станев Димов  ДА ДА ДА  
Даниела Стоянова Шиклева ДА ДА ДА ДА
53. "І-ва МБАЛ-София" ЕАД СД доц. д-р Цветомир Димитров - изп. дир. ДА   ДА  
Иля Иванов Генов ДА ДА ДА ДА
Александрина Петрова Перчева ДА ДА ДА  
54. "ІІ-ра МБАЛ-София" ЕАД СД доц. д-р Стефан Николаев Узунов - изп. дир. ДА   ДА  
Гено Киров Киров ДА ДА ДА  
Снежана Младенова Кондева ДА ДА ДА  
55. "ІV-та МБАЛ-София" ЕАД СД доц. д-р Аркади Георгиев Иванов - изп. дир. ДА   ДА  
д-р Стела Ванева Станчева - Чернева ДА ДА ДА  
Николай Лазаров Топалов ДА ДА ДА ДА
56. "V-та МБАЛ-София" ЕАД СД д-р Борил Петров Петров - изп. дир. ДА   ДА  
Асен Атанасов Златев ДА ДА ДА  
Димитър Делчев Русенов ДА ДА ДА  
  СОАПИ изп. директор Вергиния Стоянова   ДА    
гл. изп. директор Владимир Данаилов   ДА