ДЕКЛАРАЦИИ, ПОДАДЕНИ ОТ УПРАВИТЕЛНИТЕ И ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
 
НАИМЕНОВАНИЕ   РЪКОВОДСТВО чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ чл. 35, ал. 1, т. 3 от ЗПКОНПИ чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗПКОНПИ
1. "Център за градска мобилност" ЕАД СД Христиан Иванов Петров - изп. дир. 2018 2018; 2019 2018 2018; 2019
Никола Димитров Рогачев 2018 2018; 2019 2018  
Румяна Маринова Милова 2018 2018; 2019 2018 2018; 2019
2. "Столичен Автотранспорт" ЕАД СД Слав Йорданов Монов - изп. дир. 2018 2018; 2019 2018  
Илия Добромиров Гътовски 2018 2018; 2019 2018 2018
Красимира Иванова Михайлова 2018 2018; 2019 2018  
3. "Столичен Електротранспорт" ЕАД СД Евгений Манолов Ганчев - изп. дир. 2018 2018; 2019 2018  
Асен Ириней Тасев 2018 2018; 2019 2018  
Десислава Костова Пачева-Чомпалова 2018 2018; 2019 2018  
4. "В и К"  ЕАД СД Стефан Николов Пелтеков - изп. дир. 2018 2018; 2019 2018  
Даниела Христова Коларова 2018 2018; 2019 2018 2018
Румен Райнов Михайлов 2018 2018; 2019 2018  
5. "Софийски имоти" ЕАД СД Димитър Любомиров Шивачев - изп.дир. 2018 2018; 2019 (1); 2019(2) 2018  
Полина Василева Витанова 2018 20182019 2018  
Анастас Христов Тодоров 2018 20182019 2018  
6. "Егида-София"  ЕАД СД Иван Йонов Йонов - изп.дир. 2018 2018; 2019 2018  
Роман Николов Стоянов   2018; 2019    
Огнян Цветанов Методиев 2018 2018; 2019 2018  
7. "Метрополитен" ЕАД СД Стоян Братоев Иванов - изп.дир. 2018 2018; 2019 2018 2018
Здравко Симеонов Здравков   2019    
Красимир Савов Савов 2018 20182019 2018 2018
Тодор Иванов Модев 2018 2018; 2019 2018 2018
Лидия Спасова Коцева-Станкова 2018 2018 2018  
8. "Лозана" ЕАД СД Юли Благоев Андреев - изп.дир. 2018 2018; 2019 2018  
Десислава Любомирова Белчинска-Стоянова 2018 2018; 2019 2018  
Анна Първанова Манчева-Димова 2018 2018; 2019 2018  
9. "Чистота-Искър" ЕАД СД Стефан Сергеев Пейков - изп.дир. 2019 2019    
Росен Малинов Малинов 2019 2019    
Даниел Тошков Господинов   2018; 2019    
10. "Софинвест"  ЕООД Управител Чавдар Найденов Гигов 2018 2018; 2019 2018  
Контрольор Антон Стойков Николов 2018 2018; 2019 2018  
11. "Спортна София-2000" ЕАД СД Бойко Ангелов Додов - изп.дир. 2018  2018; 2019  2018   
Динко Господинов Дуков  2018   2018; 2019 2018   
Стефан Иванов Йорданов 2018  2018;  2019 2018   
12. "Пазари Възраждане" ЕАД СД Драгомир Емилов Димитров - изп.дир. 2018 2018; 2019 2018  
Маргарита Драгомирова Манова 2018 2018; 2019 2018  
Веселин Георгиев Теофилов 2018 2018; 2019 2018  
13. "Пазари Север" ЕАД СД Иван Васев Лулчев - изп.дир. 2018 2018; 2019 2018  
Анна Николаева Славова 2018 2018; 2019 2018  
Дафинка Илчова Маринова 2018 2018; 2019 2018  
14. "Пазари Изток" ЕАД СД Даниела Пламенова Стойнева - изп. дир. 2019 2019    
Димитър Георгиев Кунов 2018 2018; 2019 2018  
Пенка Павлова Арменкова 2018 2018; 2019 2018  
15. "Пазари  Запад" ЕАД СД Галина Иванова Бежанска - изп. дир. 2018 2018; 2019 2018  
Диляна Цвяткова Иванова 2018 2018; 2019 2018  
Стилиян Койчев Георгиев 2018 20182019 2018  
16. "Пазари  Юг" ЕАД СД Николай Николаев Попов - изп. дир.   2018; 2019   2018; 2019
Петър Кирилов Василев   2018; 2019    
Ваня Тодорова Вербовска 2018 2018; 2019    
17. "Географска информационна система - София" ЕООД Управител Веселка Маринова Дишева 2018 2018; 2019 2018 2018
Контрольор Кръстьо Стоянов Кривов 2018 2018; 2019 2018  
18. "Топлофикация-София" ЕАД НС, УС Кремен Владимиров Георгиев - изп. дир.   2019    
Сашо Петров Чакалски  2018 2018; 2019 2018 2018
Десислава Георгиева Билева 2018 2018; 2019 2018  
Валентин Георгиев Терзийски   2019    
Иванка Тотева Попова   2019    
Петър Тодоров Тодоров 2018 2018; 2019   2018
19. "ДКЦ ІІ - София" ЕООД Управител д-р Габриела Стоянова Матеева 2018 2018; 2019 2018  
Контрольор Валентин Димитров Лапев 2018 2018; 2019 2018  
20. "ДКЦ ІІІ - София" ЕООД Управител д-р Валентина Кирилова Христова 2018 2018; 2019 2018  
Контрольор Николай Стоянов Николов 2018 2018; 2019 2018  
21. "ДКЦ  V - София" ЕООД Управител д-р Вихрен Веселинов Заяков 2018 2018; 2019 2018  
Контрольор Венцислав Андреев Мирчев   2018; 2019    
22. "ДКЦ  VІ - София" ЕООД Управител д-р Тошка Боянова-Михова 2018 2018; 2019 2018  
Контрольор д-р Мария Асенова Мингова 2018 2018; 2019 2018  
23. "ДКЦ VІІ - София" ЕООД Управител д-р Антонио  Динков Тонев 2018 2018; 2019 2018  
Контрольор Надежда Стефчова Делиева   2018; 2019    
24. "ДКЦ  VІІІ - София" ЕООД Управител д-р Слави Евстатиев Славчев   2018; 2019   2018
Контрольор Десислава Василева Радулова 2018 2018; 2019 2018  
25. "ДКЦ  ХІ - София" ЕООД Управител Татяна Иванова Евтимова 2018 2018; 2019 2018  
Контрольор Петър Тодоров Попов 2018 2018; 2019 2018  
26. "ДКЦ  ХІІ - София" ЕООД Управител д-р Васил Димитров Василев 2018 2018; 2019 2018 2018
Контрольор Иво Василев Гогев 2018 2018; 2019 2018  
27. "ДКЦ  ХІІI - София" ЕООД Управител д-р Райна Божкова Ганева   2018; 2019    
Контрольор Георги Росенов Кардашев (2018); Златко Кръстев Атанасов (2019) 2018 2018; 2019 (1); 2019 (2) 2018  
28. "ДКЦ  ХІV - София" ЕООД Управител д-р Милен Петков Димов 2018 2018; 2019 2018  
Контрольор Камелия Димитрова Вълчева 2018 2018; 2019 2018  
29. "ДКЦ  ХV - София" ЕООД Управител Ани Начева Христов 2018 2018; 2019 2018 2018
Контрольор Борислав Иванов Пелов 2018 2018; 2019 2018  
30. "ДКЦ  ХVІ - София" ЕООД Управител д-р Йоана Георгиева-Пенева   2018; 2019    
Контрольор Валентин Николов Терзиев (2018); Атанас Асенов Златев - (2019)   2018; 2019    
31. "ДКЦ  ХVІІ - София" ЕООД Управител д-р Константин Нинов Петров 2018 2018; 2019 2018 2018
Контрольор Маргарита Георгиева Паскалева 2018 2018; 2019 2018  
32. "ДКЦ  ХVІІІ - София" ЕООД Управител д-р Ивайло  Бориславов Попов 2018 2018; 2019 2018  
Контрольор Елена Маркова Балджиева 2018 2018; 2019 2018  
33. "ДКЦ  ХХ - София" ЕООД Управител Любка Георгиева Асенова 2018 2018; 2019 2018 2018
Контрольор Лилия Маринова Долджева   2018; 2019    
34. "ДКЦ  ХХІІ - София" ЕООД Управител д-р Лили Иванова Иванова 2018 2018; 2019 2018  
Контрольор Валентин Бориславов Костов 2018 2018; 2019 2018  
35. "ДКЦ  ХХІV - София" ЕООД Управител д-р Силвия Лазарова Янева 2018 2018; 2019 2018  
Контрольор Антоанета Давидова Апостолова 2018 2018; 2019 2018 2018
36. "ДКЦ  ХХV - София" ЕООД Управител д-р Стефан Ангелов Карамфилов 2018 2018; 2019 2018  
Контрольор Елисавета Николова Пенчева 2018 2018 2018  
37. "ДКЦ  ХХVІІІ - София" ЕООД Управител д-р Иван Йорданов Наумов 2018 2018; 2019 2018 2018
Контрольор Гергана Валентинова Велинова 2018 2018; 2019 2018  
38. "ДКЦ  ХХІХ - София" ЕООД Управител д-р Росица Христова Спасова 2018 2018; 2019 2018  
Контрольор Татяна Димитрова Пазийска   2018; 2019   2018; 2019
39. "ДКЦ  ХХХ - София" ЕООД Управител д-р Цветан Иванов Недялков 2018 2018; 2019 2018  
Контрольор Десислава Стефанова Кацарска   2019    
40. "Дентален център ІІ-София" ЕООД Управител д-р Георги Петров Зографски 2018 2018; 2019 2018  
Контрольор Станислава Груйчева Славчева 2018 2018; 2019 2018  
41. "Дентален център VІ-София" ЕООД Управител д-р Вичка Драганова Аламанова   2018; 2019    
Контрольор Геновева Николаева Георгиева 2019 2019    
42. "МЦ  ІХ - София" ЕООД Управител Либер Иванов Лалев    2018; 2019   2018
Контрольор няма        
43. "МЦ ХХХІ - Н. Искър" ЕООД Управител д-р Анелия Димитрова Мишева 2018 2018; 2019 2018  
Контрольор Йордан Димитров Божилов 2018 2018; 2019 2018  
44. "Център за психично здраве" ЕООД Управител д-р Ана Попова-Върбанова 2018 2019 2018  
Контрольор Невена Гениева Станчева 2018 2018; 2019    
45. "Център за кожно-венерически заболявания" ЕООД Управител д-р Ася Данчева-Атанасова 2018 2018; 2019 2018  
Контрольор Вася Тодорова Кирева 2018 2018; 2019 2018  
46. "Спец. болница за активно лечение на онкологични заболявания" ЕООД Управител д-р Борислав Хараламбиев Димитров 2018   2018  
Контрольор Дарина Кръстева Стоилова 2018 2018; 2019 2018  
47. "СБПЛР-Бухово" ЕООД Управител д-р Дора Димитрова Велева 2018 2018; 2019 2018  
Контрольор Михаил Иванов Ставрев   2018; 2019    
48. "СБПЛР-Кремиковци" ЕООД Управител д-р Цветанка Христова Зафирова 2018   2018  
Контрольор Красимир Георгиев Сираков 2018 2018; 2019 2018  
49. "СБПЛР-Панчарево" ЕООД Управител д-р Андрей Иванов Андреев 2018 2018 2018  
Контрольор Даниел Василев Костов 2018 2018; 2019 2018  
50. "СБРДЦП-Св. София" ЕООД Управител доц. д-р Иван Димитров Чавдаров 2018   2018  
Контрольор Анна Стефанова Гочева 2018 2018; 2019 2018  
51. "І-ва САГБАЛ-Св. София" ЕАД СД д-р Гергана Кирилова Коларова - изп.дир. 2018   2018  
доц. д-р Ралица Вилсон Георгиева 2018 2018; 2019 2018  
д-р Маржена Луция Риш-Панова 2018 2018; 2019 2018  
52. "ІІ-ра САГБАЛ-Шейново" ЕАД СД д-р Румен Любенов Велев - изп. дир. 2018   2018  
Пламен Станев Димов  2018 2018; 2019 2018  
Даниела Стоянова Шиклева 2018 2018 2018 2018
53. "І-ва МБАЛ-София" ЕАД СД доц. д-р Цветомир Димитров - изп. дир. 2018   2018  
Иля Иванов Генов 2018 2018; 2019 2018 2018
Александрина Петрова Перчева 2018 2018; 2019 2018  
54. "ІІ-ра МБАЛ-София" ЕАД СД доц. д-р Стефан Николаев Узунов - изп. дир. 2018   2018  
Гено Киров Киров 2018 2018; 2019 2018  
Снежана Младенова Кондева 2018 2018; 2019 2018  
55. "ІV-та МБАЛ-София" ЕАД СД доц. д-р Аркади Георгиев Иванов - изп. дир. 2018   2018  
д-р Стела Ванева Станчева - Чернева 2018 2018; 2019 2018  
Николай Лазаров Топалов 2018 2018; 2019 2018 2018
56. "V-та МБАЛ-София" ЕАД СД д-р Борил Петров Петров - изп. дир. 2018   2018  
Асен Атанасов Златев 2018 2018; 2019 2018  
Димитър Делчев Русенов 2018 2018; 2019 2018  
57. СОАПИ изп. директор Вергиния Стоянова   2018; 2019    
гл. изп. директор Владимир Данаилов   2018; 2019