СПИСЪК НА УПРАВИТЕЛНИТЕ И ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
 
НАИМЕНОВАНИЕ   РЪКОВОДСТВО  
1. "Център за градска мобилност" ЕАД СД Христиан Иванов Петров - изп. дир. 47/06.06.2018
Никола Димитров Рогачев 135/08.06.2018
Румяна Маринова Милова 126/08.06.2018
2. "Столичен Автотранспорт" ЕАД СД Слав Йорданов Монов - изп. дир. 165/08.06.2018
Илия Добромиров Гътовски 68/07.06.2018
Красимира Иванова Михайлова 19/05.06.2018
3. "Столичен Електротранспорт" ЕАД СД Евгений Манолов Ганчев - изп. дир. 55/06.06.2018
Асен Ириней Тасев 123/08.06.2018
Десислава Костова Пачева-Чомпалова 83/07.06.2018
4. "В и К"  ЕАД СД Стефан Николов Пелтеков - изп. дир. 50/06.06.2018
Даниела Христова Коларова 167/08.06.2018
Румен Райнов Михайлов 66/07.06.2018
5. "Софийски имоти" ЕАД СД Димитър Любомиров Шивачев - изп.дир. 146/08.06.2018
Полина Василева Витанова 134/08.06.2018
Анастас Христов Тодоров 145/08.06.2018
6. "Егида-София"  ЕАД СД Иван Йонов Йонов - изп.дир. 110/08.06.2018
Роман Николов Стоянов 193/02.07.2018
Огнян Цветанов Методиев 111/08.06.2018
7. "Метрополитен" ЕАД СД Стоян Братоев Иванов - изп.дир. 3/04.06.2018
Петър Иванов Диков 189/26.06.2018
Красимир Савов Савов 43/06.06.2018
Тодор Иванов Модев 59/06.06.2018
Калин Николов Клисаров 53/06.06.2018
8. "Лозана" ЕАД СД Юли Благоев Андреев - изп.дир. 127/08.06.2018
Десислава Любомирова Белчинска-Стоянова 141/08.06.2018
Анна Първанова Манчева-Димова 103/08.06.2018
9. "Чистота Искър" ЕООД Управител Юлиан Михайлов Михайлов 72/07.06.2018
Контрольор Даниел Тошков Господинов 192/02.07.2018
10. "Софинвест"  ЕООД Управител Чавдар Найденов Гигов 42/06.06.2018
Контрольор Антон Стойков Николов 178/13.06.2018
11. "Спортна София-2000" ЕАД СД Бойко Ангелов Додов - изп.дир. 60/06.06.2018
Динко Господинов Дуков 61/06.06.2018
Стефан Иванов Йорданов 48/06.06.2018
12. "Пазари Възраждане" ЕАД СД Драгомир Емилов Димитров - изп.дир. 27/05.06.2018
Маргарита Драгомирова Манова 153/08.06.2018
Веселин ГеоргиевТеофилов 148/08.06.2018
13. "Пазари Север" ЕАД СД Иван Васев Лулчев - изп.дир. 140/08.06.2018
Анна Николаева Славова 139/08.06.2018
Дафинка Илчова Маринова 138/08.06.2018
14. "Пазари Изток" ЕАД СД Радослав Йончев Влахов - изп. дир. 71/07.06.2018
Димитър Георгиев Кунов 69/07.06.2018
Пенка Павлова Арменкова 70/07.06.2018
15. "Пазари  Запад" ЕАД СД Галина Иванова Бежанска - изп. дир. 163/08.06.2018
Диляна Цвяткова Иванова 144/08.06.2018
Стилиян Койчев Георгиев 98/08.06.2018
16. "Пазари  Юг" ЕАД СД Николай Николаев Попов - изп. дир. 156/08.06.2018
Петър Кирилов Василев 155/08.06.2018
Ваня Тодорова Вербовска 154/08.06.2018
17. "Географска информационна система" ЕООД Управител Веселка Маринова Дишева 67/07.06.2018
Контрольор Кръстьо Стоянов Кривов  
18. "Топлофикация-София" ЕАД СД Сашо Петров Чакалски - изп. дир. 191/28.06.2018
Десислава Георгиева Билева 185/22.06.2018
Петър Тодоров Тодоров 186/22.06.2018
19. "Д К Ц ІІ-София" ЕООД Управител д-р Габриела Стоянова Матеева 74/07.06.2018
Контрольор Валентин Димитров Лапев 90/08.06.2018
20. "Д К Ц ІІІ-София" ЕООД Управител д-р Валентина Кирилова Христова 128/08.06.2018
Контрольор Николай Стоянов Николов 150/08.06.2018
21. "Д К Ц  V-София" ЕООД Управител д-р Вихрен Веселинов Заяков 125/08.06.2018
Контрольор д-р Николай Костадинов Згурев 188/25.06.2018
22. "Д К Ц  VІ-София" ЕООД Управител д-р Тошка Боянова-Михова 92/08.06.2018
Контрольор д-р Мария Асенова Мингова 137/08.06.2018
23. "Д К Ц VІІ-София" ЕООД Управител д-р Антонио  Динков Тонев 149/08.06.2018
Контрольор Надежда Стефчова Делиева 79/07.06.2018
24. "Д К Ц  VІІІ-София" ЕООД Управител д-р Слави Евстатиев Славчев 183/22.06.2018
Контрольор Десислава Василева Радулова 120/08.06.2018
25. "Д К Ц  ХІ-София" ЕООД Управител Татяна Иванова Евтимова 94/08.06.2018
Контрольор Петър Тодоров Попов 101/08.06.2018
26. "Д К Ц  ХІІ-София" ЕООД Управител д-р Васил Димитров Василев 166/08.06.2018
Контрольор Иво Василев Гогев 112/08.06.2018
27. "Д К Ц  ХІІІ-София" ЕООД Управител д-р Райна Божкова Ганева 151/08.06.2018
Контрольор Георги Росенов Кардашев 168/08.06.2018
28. "Д К Ц  ХІV-София" ЕООД Управител д-р Милен Петков Димов 129/08.06.2018
Контрольор Камелия Димитрова Вълчева 114/08.06.2018
29. "Д К Ц  ХV-София" ЕООД Управител Ани Начева Христов 124/08.06.2018
Контрольор Борислав Иванов Пелов 160/08.06.2018
30. "Д К Ц  ХVІ-София" ЕООД Управител д-р Йоана Георгиева-Пенева 182/21.06.2018
Контрольор Валентин Николов Терзиев 194/02.07.2018
31. "Д К Ц  ХVІІ-София" ЕООД Управител д-р Константин Нинов Петров 76/07.06.2018
Контрольор Маргарита Георгиева Паскалева 91/08.06.2018
32. "Д К Ц  ХVІІІ-София" ЕООД Управител д-р Ивайло  Бориславов Попов 119/08.06.2018
Контрольор Елена Маркова Балджиева 100/08.06.2018
33. "Д К Ц  ХХ-София" ЕООД Управител Любка Георгиева Асенова 93/08.06.2018
Контрольор Лилия Маринова Долджева 200/13.08.2018
34. "Д К Ц  ХХІІ-София" ЕООД Управител д-р Лили Иванова Кирилова 159/08.06.2018
Контрольор Валентин Бориславов Костов 107/08.06.2018
35. "Д К Ц  ХХІV-София" ЕООД Управител д-р Силвия Лазарова Янева 84/07.06.2018
Контрольор Антоанета Давидова Апостолова 147/08.06.2018
36. "Д К Ц  ХХV-София" ЕООД Управител д-р Стефан Ангелов Карамфилов 78/07.06.2018
Контрольор Елисавета Николова Пенчева 122/08.06.2018
37. "Д К Ц  ХХVІІІ-София" ЕООД Управител д-р Иван Йорданов Наумов 64/07.06.2018
Контрольор Гергана Валентинова Велинова 96/08.06.2018
38. "Д К Ц  ХХІХ-София" ЕООД Управител д-р Росица Христова Спасова 157/08.06.2018
Контрольор Татяна Димитрова Пазийска 199/09.08.2018
39. "Д К Ц  ХХХ-София" ЕООД Управител д-р Цветан Иванов Недялков 196/10.07.2018 г.
40. "Дентален център ІІ-София" ЕООД Управител д-р Георги Петров Зографски 106/08.06.2018
Контрольор Станислава Груйчева Славчева 102/08.06.2018
41. "Дентален център VІ-София" ЕООД Управител д-р Вичка Драганова Аламанова 181/21.06.2018
Контрольор    
42. "М  Ц  ІХ-София" ЕООД Управител    
Контрольор       н я м а  
43. "М Ц ХХХІ-Н. Искър" ЕООД Управител д-р Анелия Димитрова Мишева 97/08.06.2018
Контрольор Йордан Димитров Божилов 89/08.06.2018
44. "Център за психично здраве" ЕООД Управител д-р Ана Попова-Върбанова 117/08.06.2018
Контрольор Невена Гениева Станчева 162/08.06.2018
45. "Център за кожно-венерически заболявания" ЕООД Управител д-р Ася Данчева-Атанасова 105/08.06.2018
46. "Спец. болница за активно лечение на онкологични заболявания" ЕООД Управител д-р Борислав Хараламбиев Димитров 39/06.06.2018
Контрольор Дарина Кръстева Стоилова 113/08.06.2018
47. "СБПЛР-Бухово" ЕООД Управител д-р Дора Димитрова Велева 130/08.06.2018
Контрольор Михаил Иванов Ставрев 201/15.08.2018
48. "СБПЛР-Кремиковци" ЕООД Управител д-р Цветанка Христова Зафирова 158/08.06.2018
Контрольор Красимир Георгиев Сираков 121/08.06.2018
49. "СБПЛР-Панчарево" ЕООД Управител д-р Андрей Иванов Андреев 85/07.06.2018
Контрольор Даниел Василев Костов 104/08.06.2018
50. "СБРДЦП-Св. София" ЕООД Управител доц. д-р Иван Димитров Чавдаров 62/06.06.2018
Контрольор Анна Стефанова Гочева 99/08.06.2018
51. "І-ва САГБАЛ-Св. София" ЕАД СД д-р Гергана Кирилова Коларова - изп.дир. 170/08.06.2018
доц. д-р Ралица Вилсон Георгиева 175/13.06.2018
д-р Маржена Луция Риш-Панова 174/13.06.2018
52. "ІІ-ра САГБАЛ-Шейново" ЕАД СД д-р Румен Любенов Велев - изп. дир. 57/06.06.2018
Пламен Станев Димов  177/18.06.2018
Даниела Стоянова Шиклева 86/07.06.2018
53. "І-ва МБАЛ-София" ЕАД СД доц. д-р Цветомир Димитров - изп. дир. 45/06.06.2018
Иля Иванов Генов 31/05.06.2018
Александрина Петрова Перчева 23/05.06.2018
54. "ІІ-ра МБАЛ-София" ЕАД СД доц. д-р Стефан Николаев Узунов - изп. дир. 51/06.06.2018
Гено Киров Киров 38/06.06.2018
Снежана Младенова Кондева 52/06.06.2018
55. "ІV-та МБАЛ-София" ЕАД СД доц. д-р Аркади Георгиев Иванов - изп. дир. 109/08.06.2018
д-р Стела Ванева Станчева - Чернева 108/08.06.2018
Николай Лазаров Топалов 82/07.06.2018
56. "V-та МБАЛ-София" ЕАД СД д-р Борил Петров Петров - изп. дир. 172/08.06.2018
Асен Атанасов Златев 136/08.06.2018
Димитър Делчев Русенов 190/27.06.2018
  СОАПИ изп. директор Вергиния Стоянова 80/07.06.2018
гл. изп. директор Владимир Данаилов 87/07.06.2018