Мита Дончева Георгиева

Висшето си образование завършва във ВИИ "Карл Маркс" - специалност "Статистика" и специалност "Икономическа педагогика". Дългогодишен преподавател по икономически дисциплини в НФСГ и хоноруван преподавател в катедра "Статистика и иконометрия" към факултет "Управление и информатика" в УНСС. Допълнителни сертификати: експерт по професионално образование и обучение, НАПОО към МС; придобит „Първи клас- квалификация”, МОМН; носител на почетно отличие „Неофит Рилски”на МОМН.

Член на политическа партия ГЕРБ.

Член на постоянната комисия по устройство на територията, архитектура, достъпна среда и жилищна политика; на постоянната комисия по финанси и бюджет; на постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие.

Приемно време
Всеки първи понеделник от месеца в клуб на ПП ГЕРБ - ул. "Панайот Волов" 7А.