МИХАИЛ ИВАНОВ СТАВРЕВ

Общински съветник от ПГ "БСП за България"
 

 

ДАТА НА РАЖДАНЕ: 11.04.1983 г.

МЕСТОРОЖДЕНИЕ: гр. София

ОБРАЗОВАНИЕ: Висше (Финанси; Публична администрация)


МАНДАТИ КАТО ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК: 2019 - 2023


УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА СОС:

  • ПК по устройство на територията, архитектура, достъпна среда и жилищна политика (Член)
  • ПК по финанси и бюджет (Член)
  • ПК по транспорт и туризъм (Член)