МИХАИЛ ДЕТЕЛИНОВ ПАРГОВ

Общински съветник от ПГ "Демократична България - Обединение"
 

 

ДАТА НА РАЖДАНЕ: 19.09.1978 г.

МЕСТОРОЖДЕНИЕ: гр. София


МАНДАТИ КАТО ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК: 2019 - 2023


УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА СОС:

  • ПК по устройство на територията, архитектура, достъпна среда и жилищна политика (Член)
  • ПК по здравеопазване и социална политикаа (Член)
  • ПК по образование, култура, наука и културно многообразие (Член)


ПРИЕМНО ВРЕМЕ:

След предварително записване по електронната поща