Михаела Атанасова Иванова

Родена е на 16.02.1989 г.
Бакалавър по "Социология" - УНСС и магистър по "Европейски проекти" - Софийски университет "Св. Климент Охридски".

Член на политическа партия ГЕРБ.

Заместник-председател на постоянната комисия по европейски програми, проекти и международно сътрудничество.
Член на постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие; на постоянната комисия за връзки с гражданското общество.

Приемно време
В клуб на ПП ГЕРБ в район "Студентски" на ул. "Йордан Йосифов" 8 Б.