МЕТОДИ ОРЛИНОВ ЛАЛОВ

Общински съветник и председател на ПГ "Демократична България - Обединение"
 

 

ДАТА НА РАЖДАНЕ: 26.07.1975 г.

МЕСТОРОЖДЕНИЕ: гр. София

ОБРАЗОВАНИЕ: Висше (юрист)


МАНДАТИ КАТО ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК: 2019 - 2023


УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА СОС:

  • ПК по финанси и бюджет (Член)
  • ПК по местно самоуправление и нормативна уредба (Член)
  • ПК по икономика и собственост (Член)
  • ПК съгласно закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (Член)