Назад

Заседание № 60 от 17.09.2018 година

ДНЕВЕН РЕД
на 60-то заседание на Столичния общински съвет, което ще се проведе на
17 септември  2018 г. (понеделник) от 13:00 часа

 

1. Приветствия от кмета на Столичната община и председателя на Столичния общински съвет.

2. Награждаване със званието „Почетен гражданин на София”.

3. Връчване на „Почетен знак на Столичната община” и на „Значка на София”.

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:....................................
                           (ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ)