Назад

Заседание № 39 от 17.09.2017 година

ДНЕВЕН РЕД
на 39-то заседание на Столичния общински съвет,
проведено на 17 септември (неделя) 2017 г. от 10:00 часа:

 

1. Приветствия от председателя на Столичния общински съвет и кмета на Столичната община.

2. Награждаване със званието „Почетен гражданин на София”.

3. Връчване на „Почетен знак на Столичната община” и на „Значка на София”.


 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:....................................
                  (ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ)