МАРТА РУМЕНОВА ГЕОРГИЕВА

Общински съветник от ПГ "Демократична България - Обединение"
 


ДАТА НА РАЖДАНЕ: 22.01.1979 г.

ОБРАЗОВАНИЕ: Висше


МАНДАТИ КАТО ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК: 2011 - 2015; 2015 - 2019; 2019 - 2023


УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА СОС:

  • ПК по опазване на околната среда, земеделие и гори (Член)
  • ПК по европейски програми, проекти и международно сътрудничество (Член)