Малина Едрева

Висше образование, магистърска степен "Биология и химия", Пловдивския университет.
Стипендиант на Миланския католически университет, курс по културология. Френски културен институт – едногодишен курс „Повишаване на компетентностите на директори на български училища“, с последваща специализация „Демократично управление“, организирана от Гьоте-институт и КултурКонтакт /МВнР, Република Австрия/. Випуск 2008 на Българското училище за политика и Институт ASPEN /Франция/ за политически лидери, 2010 г. Програма за управление на политики, в сферата на културата – триседмичен стаж към Обсерватория за политики в сферата на културата към Министерство на културата на Р Франция – гр. Гренобъл, 2014 г.

Председател на политическа група ГЕРБ.

Председател е на постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие /от 2007 г./.

Член на постоянната комисия по икономика и собственост.

Вицепрезидент на бюрота на Европейски комитет на районите.

 

Приемно време
Всеки първи и трети вторник в клуба на ГЕРБ р-н Изгрев.