Комисия, съгласно Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

 

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 32 от ЗПКОНПИ
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 32 от ЗПКОНПИ
Декларация по чл. 35, ал.1. т. 3 във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 32 от ЗПКОНПИ - кметове на райони
Декларация по чл. 35, ал.1. т. 1 във връзка с чл.6, ал. 1, т. 46 от ЗПКОНПИ -  кметове на райони
Образец за подаване на сигнал


Заседания: 

Председател:

  • Ботьо Ботев

Зам.-председатели: 

  • Силвия Христова
  • Милка Христова

Членове:

  • Михаил Петров
  • Волен Сидеров
  • Методи Лалов
  • Любомир Георгиев
  • Борис Бонев
  • Васко Тодоров

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

  • Теодора Деспотова, тел.: 9377 591