ИВО НИКОЛАЕВ БОЖКОВ

Общински съветник от ПГ "Демократична България - Обединение"
 


ДАТА НА РАЖДАНЕ: 26.04.1982 г.

МЕСТОРОЖДЕНИЕ: гр. София

ОБРАЗОВАНИЕ: Висше (Политология)


МАНДАТИ КАТО ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК: 2015 - 2019; 2019 - 2023


УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА СОС:

  • ПК по обществен ред и сигурност (Член)
  • ПК по европейски програми, проекти и международно сътрудничество (Член)


ПРИЕМНО ВРЕМЕ:

След предварително свързване с общинския съветник