Иветка Тодорова Петрова

Родена е на 27.03.1965 г.
Висше образование - магистър по "Управление на образованието".

Член на групата на Реформаторски блок - София.

Член на постоянните комисии по:

  • здравеопазване и социална политика;
  • децата, младежта и спорта;

Член на комисията, съгласно Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.