ИВАН ЯНЧОВ ТАКОВ

Общински съветник и заместник-председател на ПГ "БСП за България"
 

 

ДАТА НА РАЖДАНЕ: 24.04.1979 г.

МЕСТОРОЖДЕНИЕ: гр. София

ОБРАЗОВАНИЕ: Висше (Финанси)


МАНДАТИ КАТО ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК: 2011 - 2015; 2017 - 2019; 2019 - 2023


УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА СОС:

  • ПК по финанси и бюджет (Заместник-председател)
  • ПК по опазване на околната среда, земеделие и гори (Член)
  • ПК по икономика и собственост (Член)