Рождена дата: 24 април 1979 г.

Място на раждане: гр. София

Образование: 2002 г. - Висше образование - McGill University, Монреал, Канада, специалност "Финанси".

 


Допълнителни квалификация и сертификати: 

2003 г. - Следдипломна квалификация в Българска Народна Банка в отдел “Инвестиции”;

2009 г. - Сертификат за професионална квалификация – „Училище за политика”, Националната програма "Управленски умения", Нов Български Университет.

Заместник - председател на постоянната комисия по финанси и бюджет

Член на постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори