Иван Велков Велков

Заместник-председател на Столичен общински съвет

Роден е на 07.11.1970 г. в гр. София.
Висшето си образование завършва в Пекински Столичен Университет по бизнес и икономика.

Член на "Политическа група 5"/“Зелените” в Столичен общински съвет.

Заместник-председател на постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори;

Член на постоянната комисия по устройство на територията, архитектура, достъпна среда и жилищна политика; на комисията, съгласно Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Приемно време
Всеки вторник от 13.30 до 15.00 часа на ул."Париж" 5, партер, "Група 5".