Ирина Иванова Йорданова

Висше образование – магистър от СУ „Св. Климент Охридски“, факултет „Журналистика и масова комуникация“. Специализации: по европеистика в университета в Манчестър; по медиен мениджмънт в университета в Мериленд; по политически науки в Кенеди Скул в университета Харвард; по външна политика в центъра „Джордж Маршал“; по икономика в института „Адам Смит“.

Член на политическа партия ГЕРБ.

Председател на Постоянната комисия по европейските програми, проекти и международно сътрудничество.

Член на постоянната комисия по финанси и бюджет.

Приемно време
Всяка последна сряда от месеца от 17 ч. до 18 ч. в район „Триадица“ на ул. „Алабин“ № 54. Всеки вторник от 18 ч. до 19 ч. в клуба на ПП ГЕРБ на бул. „България“ между бл. 5А и 6А с предварително записване на тел. 0884800546. Всеки вторник от 11 ч. до 12 ч. в ОГФМСП на ул. „11 август“ № 4, ет.2