Ирена Тодорова Анастасова

Родена е на 25.09.1955 г. в град Монтана.

Член на групата на МК "БСП - Лява България".

Заместник-председател на постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие.

Член на постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори.

Приемно време
Веднъж седмично на ул. "Позитано" 20.